Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Liturgie

Liturgie patří spolu s Písmem svatým k základním pramenům katecheze. Účelem této stránky je poskytnout přehled o publikovaných článcích v časopise, příspěvcích v Praktické příloze a pomůckách ke stažení k liturgické výchově dětí, mladých lidí i dospělých. Stránka je členěna do několika dílčích stránek (viz menu vlevo) k tématům: Liturgický rok, Mše svatá, Ostatní svátosti, Modlitba.

Původní obsah této stránky: podněty k přípravě na nedělní liturgii s dětmi, najdete na stránkách Katechetického centra Biskupství královéhradeckého.

Přehled článků k tématice liturgie v jednotlivých ročnících:

2014

K liturgickým tématům nebyl uveřejněn žádný článek.

2013

 • Surma Barbara: Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého pastýře
 • Zimmermannová Marie: Výklad mše svaté v katechezi dětí dříve a nyní
 • Goffred Boselli, Jan Šlégr: Mystagogie jako duchovní výklad liturgie
 • Montisci Ubaldo: Role rodiny v křesťanské iniciaci dětí
 • Goffred Boselli, Jan Šlégr: Mystagogie přinášení darů
 • 2012

 • Šlégr Jan: Duch Svatý v liturgii
 • Kunetka František: Duch Páně naplňuje celý svět
 • Šlégr Jan: Teologie svátosti biřmování
 • Zimmermannova Marie: Piero della Francesca: Ježíšův křest
 • 2011

 • Zimmermannová Marie: Život strávený v myšlenkách na křest
 • Chalupa Petr: Biblické základy modlitby pro žehnání křestní vody
 • 2010

 • Vopřada David: Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rane církvi
 • Lumen Vitae: Mystagogie dnes
 • Šlégr Jan: Misál Pavla VI. v historických souvislostech
 • Zimmermannová Marie: Liturgická výchova v katechezi
 • Kohut Vojtěch: Liturgie - škola křesťanské modlitby
 • Orlovská Martina: Výchova dětí ke slavení liturgie
 • Šlégr Jan: Předobrazy eucharistie
 • 2009

 • Šlégr Jan: Postní doba - cesta k Velikonocům
 • Zimmermannová Marie: Dějiny spásy v eucharistické modlitbě
 • Šlégr Jan: Pozdravení pokoje

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011