Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Tiráž (pro ročníky 2009-2014)

CESTY KATECHEZE
Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Vydává: Česká biskupská konference
Thákurova 3
160 00 Praha 6
IČ: 00540838

ISSN: 1803-7224
Ev. číslo: MK ČR E 18735

Šéfredaktorka:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
tel.: 737 215 335, 495 063 420
e-mail: redakce@cestykatecheze.cz

Redakční rada:

 • doc. Dr. Ludvík Dřímal, SDB, Th.D. (teologický poradce)

 • ThLic. David Bouma, Th.D.

 • doc. Petr Chalupa, Th.D.

 • ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková

 • Mgr. Jiří Kopřiva

 • Mgr. Michal Němeček

 • Mgr. Martina Orlovská, PhD.

 • ThLic. Petr Smolek

 • ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

 • sr. Mgr. Magdalena Šmídová, OSU

Sazba a jazykové korektury:
 • Mgr. Jana Hajdová

Objednávky:
Veronika Fialová
Informace o předplatném

Adresa redakce:
Arcibiskupství olomoucké
redakce časopisu Cesty katecheze
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
Olomouc 771 01
tel.: 739 344 194, 587 405 241
e-mail: redakce@cestykatecheze.cz

Cena:
Předplatné:
roční předplatné (3 čísla) 170 Kč
dárcovské předplatné 250 Kč

Tisk:
HART PRESS, spol. s.r.o.
Tř. T. Bati 1574
765 02 Otrokovice
www.hkartpress.cz

Distribuce:
Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1
tel., fax: 585 222 803, 585 220 626
e-mail: knihy@maticecm.cz
IČ: 47973650

Přijímání příspěvků, jejich úprava a recenzování se řídí Pravidly pro přispěvatele.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011