Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Slovo na cestu

Autor: Dominik Duka - Číslo: 2009/1 (Slovo biskupa)

S radostí vítám vznik nového časopisu Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. Bilancujeme-li dvacet let práce na obnově naší církve po padesátileté genocidě, kdy můžeme v mnoha bodech s vděčností a s určitou hrdostí hovořit o tom, co vše se podařilo, víme, že právě katecheze stojí před námi jako vážný problém, důležitý úkol, ale díky vám také jako dobrodružná cesta.

Cesta za poznáním je vždy dobrodružstvím. Přináší radost, ale i údiv. Bezesporu však na této cestě musíme překonat mnoho překážek, těžkostí i nebezpečí. Radikální změny ve společnosti působené mnoha faktory, které se projevují v životě celé společnosti, mají také svůj odraz do katecheze, ale především do výchovy. Nové technologie však také nabízejí nové možnosti. Nelze ustrnout jenom na předkoncilních, či těsně pokoncilních materiálech, ale vzhledem k životní perspektivě dětí a mladé generace musíme vždy hledět také dopředu. Má-li naše nová generace být zakořeněna ve své víře a bez ustrašenosti vstupovat do života, musí být dobře připravena, a to jak intelektuálně, tak morálně. Naše věřící děvčata a chlapci by měli být formováni jako skutečné osobnosti, které umí odpovědět na otázku: „Proč věřím?“ a dovedou odůvodnit své jednání.

Přeji jak redakci, tak přispěvatelům, ale i čtenářům, aby tento časopis byl opravdu dílnou, která bude tvůrčí, odvážná, ale také věrna odpovědnosti ve víře. Bude nutné, aby časopis vytvářel platformu dialogu ve vzájemné otevřenosti a důvěře s opravdovou touhou pomoci nové evangelizaci, která dává zřetelné obrysy i současné katechezi. Tradice katecheze je tradicí církve a i české katechismy vypovídají s jakou opravdovostí a láskou se předchozí generace v naší zemi katechezi věnovaly.
Světlo Ducha Svatého ať provází Cesty katecheze na cestě do světa.

Ke stažení: Slovo na cestu, 107 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011