Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Místa událostí rozhodujících pro naši spásu

Číslo: 2009/3 (Obrazové pomůcky)

Vrcholem Božího plánu spásy se světem je dílo Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem. Z jeho činů poznáváme nejhlubší pravdu o spáse člověka. Činy se vztahují k určitým místům. Ježíš žil na území dnešního Izraele. Místa, kde se odehrály klíčové události jeho vtělení, narození, působení, smrti a zmrtvýchvstání, navštívil v květnu letošního roku papež Benedikt XVI. Ve svých promluvách či projevech vyjádřil řadu myšlenek, z nichž některé uvádíme. Stránku lze využít jako pracovní list. Každá z fotografií se váže k některé z výše zmíněných událostí. Pokuste se objevit na základě papežových výroků, o jaká místa jde. O obsahu výroků můžete diskutovat, aby jim účastníci porozuměli.

Prezentace v Power Pointu, která obsahuje jednotlivé obrázky, texty k nim a úkoly k řešení, je k dispozici ke stažení.

Ke stažení: Místa událostí rozhodujících pro naši spásu, 286 kB

Ke stažení: 0903-02 Místa událostí rozhodujících pro naši spásu - prezentace s fotografiemi

0903-02 Místa událostí rozhodujících pro naši spásu - prezentace s fotografiemi

Prezentace obsahuje fotografie míst spojených s Ježíšovým působením, a to zvláště s okamžiky rozhodujícími pro naši spásu. Doporučujeme úpravu prezentace podle účelu a skupiny, pro které ji chcete využít.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011