Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Moderní podobenství o otci a synovi

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2009/3 (Obrazové pomůcky)

Tip: česko-americký krátký film MOST (2003)

Po kolejích kráčí muž plný bolesti a řeší zásadní problém své další existence... Tímto obrazem začíná film, který se v nedávně době objevuje ve farnostech a společenstvích křesťanů a vyvolává mnohé otázky. Hlavními postavami snímku jsou otec a syn, kteří prožívají mezi sebou krásný vztah. Táta vezme syna s sebou do práce na zvedací most přes řeku. Když má projet loď, otec most zdvihne. Před přejezdem vlaku se most sklápí. Otec ponechá syna venku a slíbí mu, že si pro něj za půl hodiny přijde, aby spolu sklopili most pro vlak, který má projíždět za hodinu. Avšak strojvedoucí přehlédne červenou na semaforu, vlak jede mimořádně dříve. Chlapec si všimne vlaku, který se z dálky blíží k mostu. Křičí na tátu, ale ten neslyší. Chlapec se rozběhne na věž, odklopí víko od strojovny, je zachycen a vtažen dovnitř... Otec zaregistruje nepřítomnost syna o pár okamžiků později, vzápětí spatří přijíždějící vlak i odklopené víko strojovny a uvědomí si, co se stalo... Vytáhnout syna ze strojovny znamená nestihnout sklopit most... Kamera pak nahlíží do blížícího se vlaku. Vidíme velmi pestrý vzorek cestujících, kteří jsou spíše neteční nebo se chovají nekonvenčně. Drama vrcholí, otec se musí rozhodnout...

Česko-americký film MOST vznikl v roce 2003. Kritika jej nazvala „krátkým celovečerním filmem“ (jeho délka činí přesně 32:33 min) a snímek získal několik prestižních cen na festivalech v zahraničí včetně nominace na Oscara. Roli otce ztvárnil Vladimír Javorský. Měla jsem možnost vidět tento film během jednoho měsíce celkem třikrát a vždy s jinou skupinou dospělých lidí. Poprvé odešli všichni po promítnutí filmu beze slova. Podruhé se nepodařilo podnítit diskusi. Ve třetím případě, kdy film shlédla skupina mladých lidí ve věku kolem 20 let, se účastníci rozhovořili.

Zatímco interpretace první části příběhu se jevila jako celkem jednoznačná (i když obsahuje celou řadu znamení, kterým ne všichni rozumí stejně), druhá část, která nabízí rozuzlení dramatické situace, je ideální příležitostí k vyjádření a sdílení názorů na život, na smysl a hodnotu oběti, na priority, které ten který divák uznává a podle nich hodnotí jednání protagonistů. Ve filmu jsou zobrazeny různé podoby vztahů, kterým se říká „láska“. Někteří v něm vidí dilematický příběh, jiní nádherné velikonoční podobenství. Některé vede příběh k zamyšlení, které osobě ve vlaku se podobají nebo kde je jejich místo ve filmu. Mnozí rozpoznají v příběhu klíč k životu a naději.

V každém případě je film a diskuse k němu velmi cenná. Lze z ní získat jinak jen obtížně dosažitelný obraz, jak chápe pojem oběti pro druhé člověk z pohledu víry, anebo člověk, který sice uznává nutnost dobrého soužití ve společenství, ale Božím pohledem na svět se nezabývá. A tak se ukáže, co vlastně znamená věřit Božímu plánu spásy s člověkem, a také to, že víra je klíčem k porozumění mému osobnímu životnímu příběhu.

Jde o skutečnost z hlediska obsahu katecheze nejdůležitější. Prvním úkolem katecheze je pomáhat člověku objevovat Boží lásku, aby v něm probudila či povzbudila víru a pomohla jí dozrávat.

DVD s filmem MOST prodávají Paulínky za 199 Kč.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011