Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Spása ve světových náboženstvích

Autor: Michal Capko - Číslo: 2009/3 (Vypravovali, jak ho poznali)

Součástí výuky náboženství pro starší žáky základních škol a studenty středních škol by mělo být i téma „Světová náboženství“. Žáci by se měli seznámit se základními informacemi o historii, základech učení, posvátných místech a slavení nejvýznamnějších svátků nejrozšířenějších světových náboženství, kterým jsou: křesťanství, židovství, islám, buddhismus a hinduismus. U starších zájemců připadají v úvahu ještě další náboženství či duchovní směry, se kterými se mohou dnešní mladí lidé u nás setkat. Důvodem, proč by se těmito tématy měli (nejen) mladí křesťané zabývat, je stoupající informovanost a zájem o jednotlivá náboženství ve společnosti, z nichž pak vyrůstá řada otázek po pravdivosti křesťanské zvěsti a hledání postoje k ní. Dalším důvodem je možnost ocenit a porozumět jedinečnosti křesťanské evangelijní zvěsti díky alespoň počátečnímu porozumění jinému náboženskému myšlení. Nás křesťany k tomu vybízí učitelská služba církve (např. Všeobecné direktorium pro katechezi, čl. 199-200, s odvoláním na další dokumenty).
 
Takováto výuka nezbytně předpokládá příslušnou kompetenci učitele náboženství či katechety a jejich uctivý postoj k ostatním náboženstvím. Kromě toho je třeba mít na zřeteli, že náš přístup k poskytovaným informacím je poznamenán naším způsobem myšlení a rozsahem znalostí. Jde nám především o hlubší poznání obsahu křesťanské víry a ne o posuzování či dokonce odsouzení jiných náboženství. Předpokladem správnosti je použití kvalitních pramenů informací. Mezi takové patříkniha a stejnojmenné DVD prof. Tomáše Halíka Prolínání světů (knihu vydalo NLN, 2006; DVD vydala Česká televize), a dále populárně vědecké dílo prof. Luboše Kropáčka Duchovní cesty islámu (Vyšehrad, 2006, 4. vyd.).
 
Pro porozumění jedinečnosti nabídky spásy člověku v křesťanství vzhledem k ostatním náboženstvím jsme připravili pomůcku, powerpointovou prezentaci, ve které jsme se pokusili najít v nauce jednotlivých náboženství odpovědi na několik otázek:
 
  • Co je myšleno pojmem „spása“ a jak souvisí s životem člověka (jaké jsou představy o  konečném určení člověka)?
  • Jakou roli hraje ve spáse člověka Bůh (božstva, jiné nadpřirozené síly)?
  • Co musí dle nauky určitého náboženství pro svoji spásu učinit člověk?
  • případně: Jak se dívá to které náboženství na možnost spásy ostatních lidí?
 
Prezentaci lze využít i při uvádění do tématu „Boží plán spásy“ v katechezích v rámci přípravy na biřmování, při katechezi s dospělými nebo v rámci farních vzdělávacích programů. A to zvláště v případě, je-li zájem účastníků o ostatní náboženství aktuální. Na základě seznámení se s pohledy různých náboženství na téma spásy můžeme pokračovat v katechetickém zpracování tématu k hlubšímu porozumění Božímu daru spásy, jak jej chápe křesťanství.
 
Obrázek obsahuje symboly náboženství: křesťanství, židovství, islám, buddhismus a hinduismus. Prezentace obsahuje ještě dalších sedm náboženství či duchovních směrů, se kterými se mladí lidé u nás mohou setkat.
Návrh postupu při zpracování ve výuce náboženství nebo v programech náboženského vzdělávání dospělých:
  1. Diskutujte o informacích a představách účastníků o světových náboženstvích, se kterými se setkali, jsou pro ně zajímavé.
  2. Seznamte je s pohledem vybraných náboženství na otázku spásy, pokuste se o porovnání s křesťanským pojetím spásy, snažte se vysvětlit nejasnosti, formulovat otázky apod.
  3. Vyzvěte účastníky k sepsání vlastní úvahy na téma „spása“.


Ke stažení: Spasa-ve-svetovych-nabozenstvich.pdf, 106 kB

Ke stažení: 0903-23 Spása ve světových náboženstvích

0903-23 Spása ve světových náboženstvích

Složka se vztahuje k článku Spása ve světových náboženstvích a obsahuje:

  • powerpointovou prezentaci se základními informacemi o pohledu na spásu ve dvanácti světových náboženstvích a duchovních směrech.

  • Ve druhém souboru naleznete srovnávací tabulku se základními informacemi o těchto náboženstvích. Tabulka je výběrem a překladem pomůcky z http://www.religionfacts.com/big_religion_chart.htm.

  • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011