Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Ženy v Božím plánu spásy

Autor: Benedikt XVI. - Číslo: 2009/3 (Slovo biskupa)

Izraelští křesťané letos slaví Rok rodiny. V této souvislosti se papež Benedikt XVI. obrátil při své návštěvě Svaté země také k ženám. Z jeho promluvy vyjímáme slova, která lze vztáhnout k ženám a mužům ve kterékoliv zemi světa. Chceme tím u příležitosti ukončení školního roku vyjádřit vděčnost učitelkám náboženství a katechetkám, které významným způsobem slouží naší církvi:

„Důležitým aspektem našeho zamyšlení v letošním Roce rodiny byla zejména důstojnost, povolání a poslání žen v Božím plánu. Jak musí být církev v těchto krajích vděčná za svědectví trpělivosti, lásky a víry nesčetných křesťanských matek, řeholních sester, učitelek, lékařek a ošetřovatelek! Za kolik toho vaše společnost vděčí právě všem těm ženám, které různým způsobem věnovaly svůj život budování pokoje a šíření lásky! Již od prvních stránek Bible vidíme, jak se muži a ženy, stvoření k obrazu Božímu, vzájemně doplňují jako správci Božích darů a jeho spolupracovníci při předávání daru jak fyzického, tak duchovního života našemu světu. Tato Bohem darovaná důstojnost a role žen nebyla naneštěstí vždycky dostatečně chápána a doceněna. Církev a společnost ve svém celku si musí být vědoma toho, jak naléhavě potřebujeme to, co můj předchůdce papež Jan Pavel II II. nazýval „prorocké charisma“ žen (srov. Mulieris dignitatem, 29) jako nositelek lásky, učitelek milosrdenství a tvůrkyň pokoje, šiřitelek něhy a lidství ve světě, který často posuzuje hodnotu osoby podle chladných kritérií zisku a užitečnosti. Církev ve Svaté zemi může svým veřejným svědectvím úcty k ženám a obranou vrozené důstojnosti každé lidské osoby významně přispět k rozvoji kultury pravého lidství a k vytváření civilizace lásky.“

Z homilie papeže Benedikta XVI. v Ammánu dne 10. 5. 2009 staženo z http://tisk.cirkev.cz

Ke stažení: Z-homilie-Benedikta-XVI.-Zeny-v-Bozim-planu-spasy.pdf, 105 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011