Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Poznávat toho, koho jsme si zamilovali

Autor: Vojtěch Cikrle - Číslo: 2010/3 (Slovo biskupa)

Milí přátelé,

jsem rád, že se toto číslo Cest katecheze věnuje tématu mystagogie. Vždyť už kázání církevních otců nebývala většinou jiná než mystagogická. Nauka církve se vlastně probírala teprve po křtu. Předtím byli katechumeni místní církví uváděni spíše do praktického života z víry a role biskupů spočívala především v doprovázení požehnáním, modlitbou exorcismu a podobně. Dnes je mystagogie vnímána poněkud jinak. Katechumeni se seznamují s Božím slovem i učením církve dávno před křtem, aby se pro něj mohli svobodně rozhodnout. Z praxe ovšem víme, že ani na manželství, ani na kněžství (a přirozeně ani na křest) se člověk nedokáže nikdy připravit tak dokonale, aby mohl říct, že je mu vše jasné.

Mystagogii tedy považuji za období, ve kterém se nejen nově pokřtění, ale také všichni, kdo přijali „celoživotní svátosti“ (manželství, kněžství, biřmování), učí víc poznávat toho, koho si zamilovali, a rozvíjet související vztahy. Tomu napomáhají – stejně jako v prvokřesťanských dobách – především kázání a dnes navíc i hojná duchovní literatura. V čem ale podle mě ještě zůstává určitý dluh, to je samozřejmost společenství církve pro život z víry. Pokud je totiž takové farní společenství živým společenstvím, dokáže s láskou přijmout i kněze, který nemá oslnivá kázání, a on, pokud si toho je s pokorou vědom, dokáže být své farnosti dobrým otcem obdarovaným zase jinými dary. Společně potom vytvářejí tradice a životní styl, do kterého přijímají nově příchozí. Nevěřící pak farnost neoslovuje pouze intelektuální kvalitou jednotlivců (faráře a laiků), ale i svou atmosférou vycházející z pravdivého života s Kristem.

Kdy budeme prožívat mystagogii správně? Pokud si uvědomíme, že nikdo z nás nebude nikdy hotovým křesťanem. Totéž platí, pokud budeme dělat vše pro to, abychom se všestranně vzdělávali ve víře a v Ježíšově duchu usilovali o pokoj ve všech vztazích, které prožíváme.

K tomu vám všem ze srdce žehnám.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

biskup brněnský

Ke stažení: Poznávat toho, koho jsme si zamilovali, 105 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011