Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 2 - A: Práce s videem - Bůh volá Samuela

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

A Práce s videem – Bůh volá Samuela

Bible obsahuje celou řadu příběhů, které lze vyprávět nejrůznějšími způsoby. Základy naratologie – vědy o vyprávění příběhů – najdete v článku Biblické příběhy z pohledu narativní analýzy. Vlastní vyprávění lze uskutečnit pomocí různých pomůcek, k nimž patří i biblické postavičky (článek Využití biblických postaviček...) a zejména nám dobře známé obrázky a obrazy. Pokud se tyto obrázky „hýbou“, jsou dnešní děti nejspokojenější.

V loňském roce začalo slovenské studio Nádej vydávat poměrně obsáhlou sérii DVD s názvem „Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona“ (podrobnosti na www.studionadej.sk). Jedná se o překlad díla amerického režiséra a producenta Richarda Riche. Filmy jsou vyrobeny ve Walt Disney studiu (tvůrci např. sérií Medvídek Pú). Výhodou této série je, že děj a dialogy jednotlivých filmů se příliš neliší od biblických textů, což usnadňuje jejich využití v katechezi. Více se dočtete na www.maranatha.cz v rubrice Produkty – VIDEO nebo na výše uvedených slovenských stránkách.

Práce s videem v katechezi a ve výuce náboženství by se měla řídit svým významem a potenciálem, který v sobě nese pro porozumění biblickým příběhům. Nejde tedy jen o atraktivní pomůcku, při jejímž použití děti „dávají pozor“, nemělo by jít o pouhé zhlédnutí filmu za účelem získat co nejvíce bodů ve vědomostním kvízu. Naprosto zmýlené by také bylo „konzumovat“ jeden film za druhým. Film je třeba používat jako jednu z přístupových cest k jádru příběhu – k jeho poselství. Na filmový příběh by měla navazovat práce s jeho postavami, s reáliemi a zvláště s autentickým biblickým textem, a to s dětmi od cca 9 let. Více o práci s videem viz „Stručný průvodce prací s videem v katechezi a ve výuce náboženství“ ke stažení ve formátu pdf ve složce 1102-A-Samuel (viz níže).

Ukázka scénáře vycházejícího z části filmového příběhu „Samuel“ (S 06)

Příběh o Samuelovi vychází z 1.–4. kapitoly 1. knihy Samuelovy a částečně ze 7. kap. Děj se odehrává převážně v židovské svatyni v Šílo, kde byly uloženy desky Zákona v arše úmluvy. Film je rozdělen do pěti částí, které na DVD nazývají kapitolami. Filmové kapitoly obsahují: prohlídku svatyně a slib Chany Hospodinu; představení účelu svatyně a schrány smlouvy a Éliho synů; noční volání Samuela podle 1 S 3; soud nad Élím podle 1 S 4; film končí shledáním matky a Samuela po letech, kdy jí Samuel líčí, co vše se mu přihodilo na cestách s Hospodinem.

Ke katechezi jsme z filmu vybrali téma „Bůh oslovuje Samuela a Samuel odpovídá“. Téma vychází z biblického textu 1 S 3,1–14. Je zpracováno pro děti ve věku přibližně 9–11 let. Katecheze je zaměřena na uvedení dětí do modlitby jako odpovědi na Boží oslovení. Bůh oslovuje člověka, aby ho pozval ke spolupráci na svém plánu spásy. Program počítá s alespoň třemi setkáními, nebo je vhodný na půl- či celodenní duchovní obnovu s dětmi (lze jej využít např. i pro prvokomunikanty). Program lze přizpůsobit i pro rodiče s dětmi.

Na www je k dispozici podrobný scénář katecheze i s úvodními informacemi pro katechetu (členění filmu na jednotlivé scény a jejich korespondence s biblickým textem; výklad biblického textu a jeho zasazení do širších souvislostí; pomůcky ke katechezi s dětmi; podrobný scénář jednotlivých setkání). Soubor je umístěn ve složce 1102. Z celkem 25minutového filmu je ve scénáři využito asi 10 minut, a to včetně uvedení do prostředí, v němž se příběh odehrává. K zopakování důležitých výrazů z židovského chrámového prostředí a postav v příběhu je zpracována powerpointová prezentace „Samuel – Boží prorok“. Po seznámení se s příběhem a jeho poselstvím o Bohu a o člověku hledáme souvislost s životem každého z nás. Východiskem jsou otázky: Jak ke mně mluví Bůh dnes? Jak mu mohu či mám odpovědět? K této části programu jsou ve složce 1102-A-Samuel k dispozici dva pracovní listy a powerpointová prezentace „Jak k nám mluví Bůh“. Celý program má vést k modlitbě za náš život a za poznání Božího povolání každého z nás. Děti může inspirovat modlitba Chany, Samuelovy maminky; dospělé pak biblický text této modlitby v 1 S 2,1–10.

Další pomůcky ke zpracování tématu naleznete na slovenských stránkách studia Nádej. Jde o čtyři omalovánky s postavami modlící se a radující se Chany; Samuela, který slyší Boží hlas; Samuela s maminkou po letech. Dále jde o texty kvízů s návrhy odpovědí a), b), c), d) a o čtyři luštěnky. Tyto pomůcky slouží spíše k zopakování či připomenutí příběhu. Katecheze je zaměřena na život s Bohem.


Ke stažení: 1102-A-Samuel

1102-A-Samuel Bůh oslovuje Samuela a Samuel mu odpovídá: podrobný scénář katecheze s využitím filmu z cyklu "Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona" a pomůcky k němu. Pokud nemáte zkušenosti s použitím didaktického filmu v katechezi, doporučujeme k pročtení soubor pdf o práci s filmem v katechezi. Výběr ukázky a další informace k cyklu katechetických filmů ze studia Nádej je popsán v článku Praktické přílohy s názvem Práce s videem - Bůh volá Samuela. Pomůcky ke scénáři jsou zveřejněny v Powerpointu a ve Wordu, aby bylo možné je upravit dle skupiny, se kterou pracujete:
  • Stručný průvodce pro práci s videem
  • Podrobný scénář katecheze na téma: Bůh oslovuje Samuela a Samuel odpovídá
  • Powerpointová prezentace "Samuel - Boží prorok"
  • Powerpointová prezentace "Jak k nám mluví Bůh"
  • Pracovní list č. 1: Jak k nám lidé mluví; Jak si nasloucháme
  • Pracovní list č. 2: Samuelův rozhovor s Bohem a moje modlitba

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011