Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Objevil jsem skoro bezedný zdroj nádherných příběhů

Autor: František Václav Lobkowicz - Číslo: 2011/2 (Slovo biskupa)

Milí čtenáři,

dovolte na začátek malou vzpomínku. V dubnu 1975 jsem nastoupil na své první kaplanské místo do farnosti Frýdek. Mezi mé povinnosti patřilo i učit náboženství, což bylo pro mne poněkud překvapující. Přišel jsem totiž z prostředí západních Čech, kde se už v té době skoro nikde náboženství neučilo. A tady jsem najednou stál ve Starém Městě u Frýdku ve škole a přede mnou asi 20 dětí. Upřímně přiznávám, jímal mě strach. Na tu první hodinu jsem se opravdu připravoval, ale jaksi jsem brzo zjistil, že to, co jsem měl připraveno, je už vyčerpáno, a z hodiny uteklo teprve 20 minut. Polévalo mě horko. Nikomu tento zážitek nepřeji. Je pravdou, že jsme se na fakultě nedozvěděli mnoho o metodice a podobných teoretických věcech, které by kantor měl znát, než vstoupí do školy jako učitel. Pak jsem si ale vzpomněl, že náš pan profesor Novák dělal velikou věc: v hodinách katechetiky nám vyprávěl. Takže jsem si řekl, budeš dětem vždy pěkně vyprávět. Snadno se to řekne. Těch příběhů vhodných k zabudování do katecheze zase tak mnoho nebylo. Navíc v té době vlastně neexistoval žádný vhodný katechetický materiál, a tak jsem zase začal tápat. Ale jednu věc jsem si v té době uvědomil: krásné věci musíš protrpět. A věřte, že jsem si nakonec hodiny náboženství velmi oblíbil a do školy se doslova těšil. Objevil jsem totiž skoro bezedný zdroj nádherných příběhů, které jsou k vyprávění, a děti je vždy velmi pozorně sledovaly. Tak jednoduché: tím zdrojem bylo Písmo svaté. Možná mě k tomuto poznání dovedla povelikonoční událost, kdy učedníci, kteří utíkali z Jeruzaléma do Emauz, potkali Pána a ten jim v rozhovoru vykládal všechno od Mojžíše až po jejich dobu, co se vztahovalo na jeho osobu. A učedníci si pak uvědomili, že jim srdce hořelo, když k nim promlouval. Názorný a jasný pokyn, kde mám čerpat příběhy k vyprávění, chci-li u dětí vyvolat „hoření srdcí“. Moje zkušenost je, že obsah Písma svatého, ať už biblické příběhy Starého zákona nebo příběhy ze života Pána Ježíše, ale i jeho podobenství a vyprávění, jsou nejlepšími zdroji našeho katechetického snažení. Přeji Vám radost z hlásání pravdy, že Boží království se přiblížilo, ano že je mezi námi. A Duch Svatý kéž Vám dává správné impulzy a je v hodinách katecheze vždy s Vámi.

Vaší práci ze srdce žehná Mons. František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Ke stažení: Objevil jsem skoro bezedný zdroj nádherných příběhů, 102 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011