Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

PŘEHLED TEXTŮ A POMŮCEK ke stažení k tématu tohoto čísla

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

složka název
NOVÉ
Záložka „Písmo svaté“ Uvádí teoretické články i přehled pomůcek; nově zřízeno
1102-A-Samuel Stručný průvodce prací s videem v katechezi a ve výuce náboženství
1102-A-Samuel Bůh oslovuje Samuela a Samuel mu odpovídá: podrobný scénář katecheze s využitím filmu z cyklu „Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona“ a pomůcky k němu
1102-27 Pracovní list a obraz k námětu podle Bible chudých
1102-C-Boží dary a chvála lásky Pracovní listy k hledání významu hodnoty „spása“ na základě událostí dějin spásy podle Modlitby při žehnání vody
1102-C-Boží dary a chvála lásky Chvála lásky: podrobný scénář katecheze pro snoubence podle 1 K 13 a pomůcky k ní
1102-D-Prikazani Pracovní list a list pro moderátora k námětu „Láska a přikázání“
Součást článku Kompetence katechety v PP Pomůcky k práci s Biblí – přehled publikací
1102-část 3-Pokani Přehled odkazů na biblické texty k tematice pokání a odpuštění
1102-část 3-Pokani Scénář kající bohoslužby pro rodiče s dětmi
DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ metodiky k práci s biblickými texty
0901-18 Proměnění na hoře / pro rodiny s dětmi / Mk 9,2–10
0901-21 Pavlovo obrácení / výuka náboženství dětí / Sk 9,1–22
0902-20 Stvoření a důsledky hříchu / universální použití / Gn 2,4b–3,24
0903-15 Duch Svatý a společenství křesťanů / mladí a dospělí / Sk 2,42–48 a Ga 5,16–26
0903-19 Smlouva v Božím plánu spásy – úryvky vztahující se k opakovaným Božím příslibům
ve SZ i NZ / mladí a dospělí
0904-21 Boží království v modlitbě – Otče náš / Mt 6,9–13 a Lk 11,1–14
1001-27 Stopy Boží ve světě / pro všechny / různé texty ve SZ i v NZ
1002-20 Vyvedení z Egypta / mladí a dospělí / Ex 14
1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů / děti / evangelia postních nedělí cyklu A
1101-09 Živá voda – setkání Ježíše se Samařankou u studny – zaměřeno na obnovu křestních slibů / mladí lidé; ve složce 06 pro děti / J 7 a příslušné SZ texty

POUŽITÉ ZKRATKY:
www www.cestykatecheze.cz© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011