Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Praktická příloha - úvod a náhled

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Obsah přílohy „Vypravovali, jak ho poznali“ volně navazuje na články tohoto čísla. Všechny příspěvky představují některou z metod práce s Biblí. Oddíly, které se věnují vždy jednomu typu metod, jsou dále označeny velkými písmeny. Výčet není vyčerpávající, zaměřili jsme se spíše na některé méně známé nebo nové postupy. Nabídka je určena jak pro katechezi dospělých a dětí, tak i pro výuku náboženství. Rozsáhlejší texty (např. podrobné scénáře), pracovní listy, obrázky, powerpointové prezentace, písničky či videoukázky jsou dostupné v rubrice „Ke stažení“ na www.cestykatecheze.cz.

Současně s vydáním tohoto čísla jsme rozšířili nabídku internetových stránek časopisu o záložku nazvanou PÍSMO SVATÉ, na které najdete přehled článků a materiálů k práci s Písmem svatým v katechezi a ve výuce náboženství. Jedná se o texty a pomůcky uveřejněné v revue Cesty katecheze nebo i v jiných periodicích včetně webových stránek, které doporučujeme.

Obsah přílohy k tématu PÍSMO SVATÉ V KATECHEZI:

1. část je věnována katechetům a učitelům náboženství, a to jejich vybavenosti pro práci s Biblí. Po krátkém úvodu najdete některé OTÁZKY A ODPOVĚDI k biblické práci a jedno svědectví katechetky. Tuto část uzavírá stručné doporučení k LECTIO DIVINA (k modlitbě s Božím slovem) v životě katechety.

2. část obsahuje některé METODY PRÁCE s biblickými příběhy a texty:

A  Biblické příběhy v katechezi: uvedení do práce s videem; ukázka zpracování námětu o povolání Samuela s využitím některých prvků narativní analýzy textu (téma: výchova dětí k modlitbě a naslouchání Božímu slovu)

B  Bible pro děti – kritéria pro jejich výběr; dějiny spásy: ukázka využití přístupu k vyprávění na základě inspirace tzv. Biblí chudých (Biblia pauperum)

C  Metody zaměřené na porozumění Božím darům a životním hodnotám; Chvalořeč na lásku: ukázka práce s textem 1 K 13

D  Několik jednoduchých metod k lepšímu porozumění biblickému textu

3. část vychází z pojetí Božího slova jako svátosti, které se zvlášť zřetelně projevuje ve slavení BOHOSLUŽBY SLOVA, a to buď jako součásti mše svaté, nebo také samostatně při různých příležitostech.

V závěru praktické přílohy je uveden seznam všech pomůcek k tématu tohoto čísla, které jsme umístili na naše internetové stránky www.cestykatecheze.cz do rubriky „Ke stažení“. Nacházejí se ve složkách, jejichž označení začíná 1102. Abychom u každého odkazu na tyto stránky nemuseli uvádět plnou adresu, používáme v dalším textu pouze zkratku www, která na ně odkazuje.

Na těchto stránkách si můžete také stáhnout aktualizovaný seznam literatury a pomůcek k biblické práci, které doporučujeme.


Ke stažení: priloha_2-2011.pdf, 302 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011