Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Vezmi a čti

Autor: Petr Nešpor - Číslo: 2011/2 (O čem to spolu rozmlouváte?)

Brněnská diecéze zveřejnila 28. srpna 2010 na Pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou nový biblický program pro období 2010–2013 nazvaný VEZMI A ČTI. Titul programu se odvolává na slavné tolle lege (vezmi a čti, rozuměj: vezmi a čti Boží slovo), známé ze života svatého Augustina, které bylo mocným motivem jeho obrácení. Diecézní biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil a představil program na žďárské pouti právě v den, kdy slavíme svátek sv. Augustina (28. 8.). Všem věřícím diecéze zaslal své poselství prostřednictvím pastýřského listu.

Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní odpovědí na pastýřský list českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013. Účelem programu VEZMI A ČTI je pomoci ke znovuobjevení bohatství, které soluňští bratři svým překladem Písma zpřístupnili našim předkům. Jde o poklad, který má svoji hodnotu nejen pro věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši občanskou společnost.

Program VEZMI A ČTI předkládá dvě cesty k objevování pokladu Bible:

  • Jednak jde o souvislou četbu jednotlivých biblických knih, jak jsou v Bibli uvedeny.
  • Druhou cestou je čtení a meditování nedělních i všednodenních liturgických textů.

Zpracováno podle „O programu Vezmi a čti“ z www.vezmiacti.cz


Od vyhlášení programu VEZMI A ČTI uplynulo přibližně devět měsíců. Zeptali jsme se P. Mgr. Petra Nešpora, koordinátora tohoto projektu, na první zkušenosti:

1. Můžete na základě dosavadních ohlasů těch, které projekt „Vezmi a čti“ oslovil, sdělit nějakou odezvu, která Vás zvlášť zaujala?

Cílený průzkum nemáme, ale když se potkávám s lidmi, kteří využívají tohoto projektu, slyším spokojenost v několika oblastech. Především je k dispozici přímo evangelium dané neděle – v tištěné nebo elektronické formě – a k ní veršový výklad. Takový výklad je samozřejmě možné najít i na jiných webech a v knihách, a vezmiacti.cz z takových pramenů čerpá. Snad se daří vytěžit z těchto pramenů to, co je věcné, stručné, srozumitelné a spojené s konkrétním životem lidí. S tím se pojí možná i druhý důvod, proč čtenáři listu Týden s Božím slovem využívají: k veršovému výkladu je vždy jeden nebo více textů z knih, jejichž autoři vykládají právě daný text příslušné neděle. Zaznamenal jsem, že čtenáři jsou spokojení s tím, že tyto výklady renomovaných autorů dobře propojují text Božího slova s jejich každodenním životem a jejich osobní zkušeností.

2. Příprava materiálů pro tento projekt jistě stojí mnoho úsilí. Co Vám osobně služba na projektu „Vezmi a čti“ přinesla?

Když se do těchto textů ponoříte hlouběji a hledáte smysl a důvod, proč byly tehdy napsány, a zároveň z různých pramenů poznáváte, jak se nás tyto texty dotýkají dnes, pak je to obrovské obohacení. Svět Bible je mi osobně velmi blízký: je to tajemný svět příběhů konkrétních lidí s Bohem, s pečetí inspirace Ducha Svatého. Biblický svět je na první pohled často nesrozumitelný, komplikovaný, ale i barevný, blízký, plný srdce, lidské odvahy i zbabělosti, a takový je i svět, ve kterém žijeme. I tato neprvoplánovost Bible je pro mne fascinující a ukazuje přímo její Božský zdroj, Boží moudrost, vyjádření Boží důvěry v člověka, v jeho svobodu a schopnost hledat a objevovat, žasnout. Texty pro mě rozhodně nejsou jen „materiálem pro dobré kázání“, ale i pro mne, kazatele, je to především zdroj vnitřní síly a inspirace, prostor k setkání s Bohem. Je to nekončící dobrodružství a stále nové poznání.

3. Máte na základě svých zkušeností s projektem „Vezmi a čti“ nějaké tipy pro čtenáře, kteří již mnohokrát začínali s četbou Bible a nedaří se jim u ní vytrvat?

Asi těžko najít lepší radu než právě vytrvalost a silnou motivaci. Pokud si najdete silný vnitřní motiv (silnější než ve smyslu „no, měl bych číst tu Bibli“), pak je to s tou vytrvalostí mnohem snadnější. Také si myslím, že takové rozhodnutí musí někdy uzrát – přijde v pravý čas. Tím bych to nechtěl poslat k nějakému alibismu, ale jsou chvíle v životě, kdy si člověk řekne: „Ano, teď je ten čas, jdu do toho.“ Přímo v Aktualitách v oblasti Bible najdete vynikající článek Angela Scarana o tomto čtení Božího slova.

Ke stažení: Vezmi a čti, 162 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011