Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Praktická příloha k tématu EUCHARISTIE - úvod

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Články tohoto čísla revue Cesty katecheze jsou zaměřeny na obnovu života z EUCHARISTIE. Tomuto pojetí jsou přizpůsobeny i příspěvky v této příloze. Aby se člověku eucharistie stala středem a vrcholem života, je třeba mu pomoci objevit, čím pro něj má a může být.

Část A je určena k porozumění VÝZNAMU SLOVA „eucharistie“ na základě biblických textů. Zde nabídnuté metodické materiály obsahují dva scénáře. První se zabývá významem „díkůvzdání“. Účastníci se seznámí s obsahem modlitby nazývané preface, a také s jejími různými obsahy podle liturgické doby. Tato modlitba je pramenem poznání darů, za které vzdáváme Bohu díky. Způsob zde použitý má význam i pro děti přibližně od devátého roku věku, kdy je vhodný čas, aby rozvinulo svoji osobní modlitbu díků za osoby, události a věci týkající se bezprostředně jeho osobního života, o společnou modlitbu díků církve, do jejíž rodiny bylo svým křtem přičleněno.
Druhý scénář vychází z jiných názvů pro eucharistické slavení. Na základě výkladu biblických textů, účastníci katecheze objevují bohatství významů, které slavení eucharistie má. Pracují zejména s výrazy „večeře Páně“ a „lámání chleba“.

Část B vychází z článku Bedřicha Horáka BLAHOSLAVENSTVÍ A EUCHARISTIE. Nabízí způsob uplatnění jeho poznatků v katechezi a rozšiřuje téma i o souvislost s liturgickým slavením v průběhu liturgického roku. Abychom vám usnadnili orientaci v metodice, uvádíme téměř všechny biblické odkazy v plném znění uspořádané v tabulkách. Tabulka je jen východiskem pro katechetu. Způsob práce s ní je třeba přizpůsobit zkušenostem katechizovaných. Mohou jimi být i děti od přibližně 9.–10. roku věku.

Část C odkazuje na metodiku práce s obrazy představenými na zadní obálce časopisu. Oba se týkají slavení poslední večeře Ježíše s učedníky. První obraz (umývání nohou) zdůrazňuje lásku, kterou Ježíš projevil svým učedníkům. Láska je pravou obětí, kterou očekává Bůh i od nás. Druhý obraz (poslední večeře) nese poselství o tom, že slavení velikonočního tajemství předpokládá víru člověka v Ježíše. Plné znění metodického postupu najdete na webových stránkách.

Na poslední stránce této přílohy uvádíme již tradičně přehled nových materiálů ke stažení, odkazy na dříve publikované materiály a přehled dalších publikací, textů, multimediálních pomůcek a internetových stránek k tématu čísla.

Praktická příloha obsahuje:

  • ČÁST A: Pojem "eucharistie" v katechezi (s. 2 - 6)
  • ČÁST B: Ježíšova blahoslavenství v katechezi o eucharistii (s. 7-11)
  • ČÁST C: Práce s obrazy k tématu "Ježíš při poslední večeři (s. 11)
  • Přehled materiálů a pomůcek k tématu (s. 12).

Ke stažení: priloha_2-2013.pdf, 302 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011