Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled materiálů a pomůcek k tématu čísla

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

PŘEHLED POMŮCEK k tematice č. 2/2013 ke stažení na www.cestykatecheze.cz

složka název

NOVÉ
1302-PP-A Pracovní list č. 1 – eucharistie; Pracovní list č. 2 – preface; Pracovní list č. 3 – preface o eucharistii; Pracovní list č. 4 - modlitby z bohoslužby oběti
1302-PP-B Tabulky s texty k jednotlivým blahoslavenstvím
1302-PP-C Scénář ke katechezi s obrazy

DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ ČLÁNKY A METODICKÉ MATERIÁLY
archiv1/2009 Postní doba – cesta k Velikonocům (J. Šlégr)
archiv3/2009 Dějiny spásy v eucharistické modlitbě (M.Zimmermannová)
archiv4/2009 Pozdravení pokoje (J. Šlégr)
archiv3/2010 Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi (D. Vopřada)
archiv3/2010 Mystagogie dnes (podle P. Clerka)
archiv3/2010 Misál Pavla VI. v historických souvislostech (J. Šlégr)
archiv3/2010 Liturgická výchova v katechezi (M. ZImmermannová)
1003-27 Symboly v obřadech křesťanské iniciace (M. Zimmermannová)
archiv4/2010 Liturgie – škola křesťanské modlitby (V. Kohut)
archiv4/2010 Výchova dětí ke slavení liturgie (M. Orlovská)
archiv4/2010 Předobrazy eucharistie (J. Šlégr)
archiv1/2012 Duch Svatý v liturgii (J. Šlégr)
archiv1/2013 Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře (B. Surma)
1103 Téma Církev – užitečné pomůcky Eucharistie jako svátost jednoty (PW prezentace s konmentářem) (M. Zimmermannová)


V tomto čísle časopisu odkazujeme na tyto církevní dokumenty o eucharistii:

  • Ecclesia de Eucharistia (encyklika Jana Pavla II., 2004)
  • Mane nobiscum Domine (apoštolský list Jana Pavla II., 2004)
  • Sacramentum Caritatis (posynodální apoštolská exhortace Benedikta XVI.)

Vaší pozornosti též doporučujeme sborníky, monografie a články:

  • Křesťanská iniciace, Katechetická sekce ČBK, Praha a České Budějovice, 2012. Dostupné v diecézních katechetických centrech.
  • Co s dětmi při liturgii, Sdružení sv. Jana Neumanna, České Budějovice, 2011. Ke stažení

  • Časopis Studia theologica: DEMEL, Zdeněk. Animace liturgie. Vyšlo v č. 43, 2011, s. 99-120.
  • Mezinárodní katolická revue Communio: č. 1-2, 2013 je věnováno tématu Blahoslavenství; č. 2, 2006, tématu Eucharistie (obsahy obou čísel viz www.mkrcommunio.cz)
  • Salve: tématu Eucharistie bylo věnováno 2. číslo roku 2005 (obsah viz www.krystal.op.cz)
  • Teologické texty: DULLES, Avery. Eucharistická církev – vize Jana Pavla II. Vyšlo v č. 3, 2005, dostupné na www.teologicketexty.cz

Ve 3. čísle se zabýváme pomůckami k porozumění mši svaté (pro ministranky, misálky pro děti a podobné příručky pro dospělé, pomůcky z dětských časopisů).


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011