Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Kohut Pavel Vojtěch

P. Pavel Vojtěch Kohut, OCD, Th.D.

(*1969 v Třinci), je od r. 1990 členem Řádu bosých karmelitánů, od r. 1995 knězem. Roku 2007 obhájil svou disertaci na téma Trojiční zkušenost u sv. Jana od Kříže na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě. Od r. 2002 vyučuje spirituální teologii na KTF UK. Je aktivním členem české redakce Mezinárodní katolické revue Communio a redakce revue pro teologii a duchovní život Salve. Editoval současné vydání děl sv. Jana od Kříže (Kostelní Vydří 1998–2001) a nyní pracuje na novém překladu spisů sv. Terezie z Avily.

Je autorem těchto článků:


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011