Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Články

Na této stránce nabízíme přehled článků, které byly uveřejněny v jednotlivých ročnících této revue a souvisí s tématem "Písmo svaté v katechezi".

ĆLÁNKY PODLE ROČNÍKŮ ČASOPISU

2014

 • Chalupa Petr: Biblické pojetí člověka, k článku náleží i průvodce v Praktické příloze.
 • 2013

 • Surma Barbara: Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého pastýře
 • Horák Bedřich: Blahoslavenství a eucharistie (již je uveřejněn plný text článku)
 • 2012

  - plné texty článků a složky ke stažení

 • Pitterová Marie: Duch Svatý v Bibli
 • Zimmermannová Marie: Evangelium v jazyce obrazů
 • Zimmermannová Marie: Ježíšův křest
 • Chalupa Petr: Josef Egyptský, muž, v němž je duch Boží

 • 2011

  - plné texty článků a složky ke stažení

 • Biancardi Giuseppe: Bible v dějinách katecheze do druhého vatikánského koncilu
 • Graffy Adrian: Boží slovo pro církev a svět
 • Horák Bedřich: Křest v Janově evangeliu
 • Chalupa Petr: Biblické základy modlitby pro žehnání vody
 • Chalupa Petr: Biblická didaktika v náboženské pedagogice
 • Klašková Marie: Využití biblických postaviček v biblické pastoraci s praktickou ukázkou J 4,1-15
 • Kubová Simona: BIblické příběhy z pohledu narativní analýzy
 • Zimmermannová Marie: J. A. Jungmann a kérygmatický přístup v katechezi

 • 2010

  - plné texty článků a složky ke stažení

 • Dřímal Ludvík: Žít Velikonoce křesťanů
 • Chalupa Petr: Četba Bible s dětmi
 • Chalupa Petr: Bible a morálka
 • Kozák Marek: Evangelizace apoštola Pavla
 • Zimmermannová Marie: Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu

 • 2009

  - plné texty článků a složky ke stažení

 • Dřímal Ludvík: Cesty katecheze (Ježíšův rozhovor s učedníky na cestě do Emauz jako obraz katecheze)
 • Horák Bedřich: Emanuel - Bůh s námi
 • Chalupa Petr: Boží království ve Starém a Novém zákoně
 • Chalupa Petr: Předobrazy Ježíše Krista ve Starém zákoně
 • Chalupa Petr: Abrahám - člověk na cestě
 • Johnová Helena: Abrahám v katechezi dětí
 • Opatrný Aleš: Boží slovo v katechetické práci
 • Popilkova Miloslava: Boží království v modlitbě Otče náš
 • Popilková Miloslava: Smlouva v Božím plánu spásy
 • Šebková Jitka: Boží království v podobenstvích
 • Šelinga Jozef: Plán spásy ještě před selháním
 • Zimmermannová Marie: Dějiny spásy v eucharistické modlitbě

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011