Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Metodologie

Na této stránce najdete přehled odkazů na články, které souvisejí s katechetickou metodologií, a také s metodami práce s biblickými texty.

2013:

 • Surma Barbara: Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého pastýře: v článku najdete podněty jak přistupovat k výchově víry dětí předškolního věku. Na článek navazuje ve složce "Ke stažení" xxxx
 • Horák Bedřich: Blahoslavenství a eucharistie (již je uveřejněn plný text článku)
 • 2012

 • Zimmermannová Marie: Evangelium v jazyce obrazů: článek představuje několik metod práce s obrazy k biblickým příběhům. Určeno zejména pro děti.
 • 2011

 • Chalupa Petr: Biblická didaktika v náboženské pedagogice: článek nabízí přehled didaktických metod. Autor vychází ze zahraničních pramenů.
 • Klašková Marie: Využití biblických postaviček v biblické pastoraci s praktickou ukázkou J 4,1-15Jedná se o metodu práce s biblickým textem, která pomáhá účastníkům katecheze lépe porozumět obsahu textu a objevovat jeho plnější smysl - tj. poselství do mého osobního života.
 • Kubová Simona: Biblické příběhy z pohledu narativní analýzy: při práci s biblickými texty, které se svým literárním druhem podobají příběhům, lze uplatnit literární rozbor těchto textů a tak se lépe přiblížit k jejich poselství.
 • Zimmermannová Marie: J. A. Jungmann a kérygmatický přístup v katechezi: příspěvek ke katechetické metodologii, který se zabývá důvody ke vzniku kérygmatického modelu katecheze.

 • 2010

 • Dřímal Ludvík: Žít Velikonoce křesťanů: Úvod k metodickému materiálu pro mystagogickou katechezi v době velikonoční.
 • Chalupa Petr: Četba Bible s dětmi: příspěvek ke katechetické metodologii.
 • Zimmermannová Marie: Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu: metodický materiál pro katechezi biřmovanců, mladých či dospělých lidí; vhodný v době postní při přípravě na obnovu křestních slibů

 • 2009

 • Dřímal Ludvík: Cesty katecheze (Ježíšův rozhovor s učedníky na cestě do Emauz jako obraz katecheze): úvod do metodologie katecheze. Na příkladu biblické katecheze Ježíše vůči jeho učedníkům jsou představeny základní metodologické principy katecheze.
 • Johnová Helena: Abrahám v katechezi dětí: Ukázka pojetí tohoto tématu ve francouzské metodice.
 • Opatrný Aleš: Boží slovo v katechetické práci: příspěvek k metodologii katecheze.
 • Popilkova Miloslava: Boží království v modlitbě Otče náš: pomůcka a scénář ke katechezi se staršími dětmi a dospělými.
 • Popilková Miloslava: Smlouva v Božím plánu spásy: přehledná tabulka a východisko ke katechezi se staršími dětmi a s dospělými.
 • Šebková Jitka: Boží království v podobenstvích: rozbor vybraných metodických materiálů k tomuto tématu.
 • Zimmermannová Marie: Dějiny spásy v eucharistické modlitbě: představení pomůcky pro katechezi se staršími dětmi a dospělými. Jde o propojení tématu dějin spásy s liturgickou výchovou.

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011