Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Co očekávat od katechumenátu

Autor: Václav Malý - Číslo: 2010/2 (Slovo biskupa)

I v současnosti se dějí neobvyklé zázraky. Každý pastýř je aspoň občas osloven někým, kdo hledá duchovní orientaci a zakotvení a najde si cestu na faru. Předpokládá, že bude přijat a dozví se něco, co mu pomůže v jeho hledačství.

Předpokladem je vlídné přijetí a pozorné vyslechnutí, proč dotyčný přichází. Ne vždy nám výpověď příchozího hledače poskytne jasnou představu o tom, jak je na tom a co o evangeliu ví. Trpělivost, která snese jistou nevyjasněnost a nejednou i pomýlené představy, je na místě. Je dobré hned zkraje upozornit, že víra nepřináší okamžitou změnu charakteru a nepůsobí jako zázračný lék na vyřešení často velmi osobních těžkostí a otazníků. Stalo se mi nejednou, že žadatel o přijetí křtu naivně předpokládal, že najde rychlou odpověď na všechny otázky, které mu působily potíže a s nimiž si nevěděl rady.

Na průběh a obsah katechumenátu neexistuje jednotný recept. Má být co nejvíce přizpůsoben dispozici žadatelů. Zvláště pokud je jich více, není snadné při různosti jejich znalostí, vzdělání a individualit najít takový způsob, který by oslovil všechny a vtáhl je do procesu přípravy. Katechismové výpovědi samy o sobě nestačí. Nejsou tou nejlepší pomůckou při uvádění do tajemství Božího jednání. Cílem je pomáhat a vyjasňovat osobní vztah k živému Pánu, nikoliv prvotně znalost církevního učení. Ten, kdo vede katechumenát, má toužící po vztahu k Pánu uvádět do tajemství jeho osoby a průběžně posilovat jejich snahu, aby se učili konfrontovat své každodenní postoje a rozhodnutí s ním. Četba evangelií a dalších částí Bible je nepostradatelným průvodcem. Je důležité vyhnout se nebezpečí chápat evangelium především jako záležitost mravnosti a nauky. Proto doporučuji na závěr jednotlivých setkání vždy převést probrané do modlitby a vést k tomu i katechumeny. Teprve na tomto základě je lze postupně se zaujetím informovat o církevním učení. Jinak se katechumenát stane pouhým školením a vršením sice důležitých informací, ale vnímaných pouze jako rozšíření dosavadních znalostí. Během katechumenátu by neměly být opominuty příležitosti setkávat se se společenstvím věřících, kteří tvoří živé jádro farnosti. Nejednou úskalí přípravy spočívá v zúžení osobního vztahu k Ježíši a radosti z jeho nalezení bez konkrétní zkušenosti s živým Božím lidem. Obojí propojit je úhelným kamenem celé přípravy.

Jak dlouho má trvat katechumenát? Alespoň jeden rok – výjimky jsou možné, ale mělo by se jimi šetřit. Křest má být udělen po velmi důkladném posouzení, zda je rozhodnutí katechumenů pevné a zakládá se na jasném přijetí Pána do osobního života a touze přijmout odpovědnost za tvář církve.

Mons. Václav Malý, biskup

Ke stažení: Co očekávat od katechumenátu, 92 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011