Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled pomůcek k tématu "křest" ke stažení

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

PŘEHLED POMŮCEK ke stažení na www.cestykatecheze.cz

složka název
NOVÉ
1101 Ježíšův kříž, zvláštní dar Boží lásky (komentář viz tematický celek E)
1101 Pět sloves pro prožívání křtu (A)
1101 Obřady křesťanské iniciace do 3. století (A)
1101 Křestní symboly a symbolické jednání (A)
1101 Abrahám – Jak věřit dnes? (G)
1101-06 Modlitba při žehnání křestní vody – video (C)
1101-06 Živá voda – pro děti (C)
1101-09 Ježíš na slavnosti stánků (D)
1101-09 Živá voda – pro mladé (D)
DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ
1002-20 Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu (scénář; A, C)
0904-21 Stručný výklad modlitby Otče náš (B)
1003 Pomůcky k tématu Dějiny spásy (B)
1002-15 Vyznání víry – tři scénáře pro práci v různých skupinách (G)
1001-27, 1002-27 a 1003-27 Symboly přirozené, z katakomb, z obřadů křesťanské iniciace – prezentace (A)

POUŽITÉ ZKRATKY:
KKC Katechismus katolické církve, vydal Zvon, 1995
CK Cesty katecheze
OO KPC Katechetické a pedagogické centrum Ostravsko-opavského biskupství
www www.cestykatecheze.cz
SC Sacrosanctum Concilium, konstituce II. vatikánského koncilu
LG Lumen gentium, konstituce II. vatikánského koncilu
© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011