Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Úvod a obsah praktické přílohy

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Název přílohy „Vypravovali, jak ho poznali“ je symbolický. Naznačuje kontinuitu tohoto ročníku revue s předchozími, v nichž byla struktura rubrik navržena na základě biblického příběhu o dvou učednících na cestě z Jeruzaléma do Emauz (Lk 24,13–35). Ježíš se k nim připojil a svým výkladem událostí, ze kterých byli učedníci zmateni, jim „otevíral oči“. Jakmile ho poznali a porozuměli alespoň zčásti tomu, co jim sděloval, neprodleně se vydali na cestu zpět a vypravovali ostatním učedníkům, jak ho poznali (srov. Lk 24,35).

Cílem hlavních článků revue Cesty katecheze je nabídnout texty, které nám, kdo se věnujeme jakékoliv formě katechetické činnosti nebo náboženského vzdělávání, podají jiný pohled, než na jaký jsme obvykle zvyklí. Je to pohled lidí, kteří se hlouběji zabývají skutečnostmi, se kterými pracujeme. Účelem revue však není jen pomoci „otevírat oči“, ale také usnadnit poznané aplikovat do praxe, sdílet s adresáty našich programů, co jsme sami poznali. První dva ročníky revue ukázaly, že je třeba věnovat tomuto záměru více péče a úsilí, a tak je „praktická příloha“ jejich projevem.

Obsah přílohy k tématu KŘEST:

1. část je věnována možným úhlům pohledu na křest, jak se jimi můžeme zabývat v katechezi.

Nabízíme několik tematických celků označených velkými písmeny A, B… Jejich výčet není vyčerpávající. Spíše vychází z praxe, jak často se které téma vyskytuje v příručkách a jak je pro současné křesťany nebo zájemce o křest aktuální. Každý tematický celek je stručně charakterizován, a pokud vychází z některého článku v hlavní části revue, je to uvedeno v charakteristice. Pod ní jsou zpracovány některé náměty a doporučení, které obsahují také odkazy na metodiky nebo pomůcky. Tučně označujeme materiály, které jsou rozsáhlejší, a proto jsou dostupné na internetových stránkách této revue. Odkazujeme i na jiné příručky, publikace a metodiky, jejichž obsah můžeme doporučit. Existuje samozřejmě řada dalších materiálů. Některé z nich neuvádíme záměrně, protože jejich koncepci považujeme po teologické nebo pastorační stránce za překonanou nebo problematickou, byť to nemusí být na první pohled zřejmé.

2. část uvádí příležitosti, při kterých se může uplatnit téma křtu v katechezi a v náboženském vzdělávání.

Seznam takových příležitostí, který vypracovali účastníci jednoho pracovního setkání katechetů, jsme doplnili odkazy na tematické celky z první části, které považujeme za vhodný obsah katecheze k příslušné příležitosti. Zvlášť je rozšířena část ke katechezi dospělých zájemců o křest a rodičů žádajících o křest dítěte.

V závěru praktické přílohy je uveden seznam všech pomůcek, které jsme umístili na naše internetové stránky www.cestykatecheze.cz, a to v rubrice „Ke stažení“. Zde budou všechny ve složkách, jejichž označení začíná 1101. Abychom u každého odkazu na tyto stránky nemuseli uvádět plnou adresu, používáme v dalším textu pouze zkratku www, která na ně odkazuje.

Ke stažení: priloha_1-2011.pdf, 213 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011