Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 1: O církvi v katechezi (mentální mapa Lumen Gentium)

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Část 1: O CÍRKVI V KATECHEZI

Věřit ve skutečnou Církev znamená
rvát se o víru v člověka i v Boha,
věřit Bohu i člověku.
Josef Zvěřina, Odvaha být církví

V Krédu vyznáváme, že věříme „v jednu, svatou, obecnou a apoštolskou církev“. Tyto atributy církve označované jako její „známky“ jsou obvykle hlavní náplní katechezí nebo vyučování náboženství o církvi. Dříve patřily k frekventovaným tématům hierarchická struktura církve a primát papeže. Téma „církev“ je vyučováno též v souvislosti se svátostmi. Ve stejné struktuře najdeme učení o církvi i v Katechismu katolické církve.

Zkušenosti ze současné praxe, kdy často zaznívá otevřeně či skrytě „Bůh či víra ano, církev však ne“, nás upozorňují na nutnost zabývat se vztahem věřících k církvi, mírou jejich identifikace s ní. Ideálem je cítit s církví sounáležitost, přijmout za ni spoluzodpovědnost a svůj podíl na jejím poslání. To vše úzce souvisí s tím, jak je církev v katechezi a ve výuce náboženství prezentována a jakým tématům je věnována pozornost. Jistě je na místě zabývat se tématem „církev“ v rámci přípravy ke svátosti biřmování a v katechezi dospělých.

Alternativou k tradičnímu postupu je vyjít ze zkušeností pokřtěných nebo zájemců o křest a věnovat se nejprve tématům, která jsou jim blízká a s jejich zkušeností korespondují. K tomu vám může posloužit myšlenková mapa konstituce o církvi Lumen gentium, případně můžete obdobně pracovat i s konstitucí Gaudium et spes. Myšlenková mapa LG na obrázku obsahuje osm větví podle osmi kapitol konstituce. Každá z větví představuje církev z určitého úhlu pohledu. Každá se dále větví do několika hlavních témat a řady podtémat. Výběr „větve“, kterou vstoupíte do tématu „církev“, je na účastnících katecheze, u dětí spíše na katechetovi. Jde o to vybrat adekvátní téma a vhodnou motivační aktivitu k němu. Obsah jednotlivých větví spolu úzce souvisí, takže dobře vedená katecheze či výuka, ať začne z kteréhokoliv bodu, vyvolá otázky a otevře další témata.


Ke stažení: Lumen Gentium - návrh myšlenkové mapy, 177 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011