Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

K počátkům křesťanství v našich zemích

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2011/3 (Obrazové pomůcky)

Velehrad a Stará Boleslav jsou starobylými poutními místy Moravy a Čech, spojenými s osobnostmi soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje a českého knížete sv. Václava. Události, ke kterým došlo na těchto místech v posledních staletích prvního tisíciletí po Kristu, předznamenaly výrazným způsobem šíření víry a růst církve v našich zemích. Obě místa spojuje mj. křest českých knížat: knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily. Oba manželé navštívili soluňské bratry na Velké Moravě, kde byl zřejmě pokřtěn kníže Bořivoj. Kněžna Ludmila byla nejspíše pokřtěna na knížecím dvorci ve Staré Boleslavi.

Předpokládané místo křtu kněžny Ludmily je v dnešní bazilice sv. Václava, v křestní kapli umístěné v apsidě baziliky vpravo od hlavního oltáře. Je vyzdobena stříbrnými bustami manželů a kamennou křtitelnicí. Fotografie na této straně byla pořízena v kryptě baziliky sv. Václava u bývalých dveří kostela, u nichž byl kníže Václav zavražděn. Představuje české světce, kteří spolu se svatým Václavem chválí Boha za oběť Ježíše Krista. Z druhé strany dveří je známé sousoší Václava padajícího k zemi a jeho vraha.

Z těchto stránek si můžete stáhnout powerpointovou prezentaci s dalšími fotografiemi z obou míst se stručným komentářem. Pomůcka je určena k podpoře poznání kořenů víry v našich zemích.

Ke stažení: K počátkům křesťanství v našich zemích, 508 kB

Ke stažení: 1103-27 Místa počátků svatováclavské a cyrilometodějské tradice u nás

1103-27 Místa počátků svatováclavské a cyrilometodějské tradice u nás

Složka obsahuje dvě obrazové prezentace s fotografiemi z míst spojených s počátky křesťanství v našich zemích:

  • powerpointovou prezentaci "Stará Boleslav - svatováclavská tradice".

  • powerpointovou prezentaci "Velehrad - duchovní centrum cyrilometodějské tradice".  • U obou prezentací je komentář vložen v poznámkách k jednotlivým obrázkům a je možné si jej stáhnout i samostatně ve Wordu.


    © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011