Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Praktická příloha k tématu CÍRKEV - úvod

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Obsah přílohy „Vypravovali, jak ho poznali“ volně navazuje na články z rubriky „Otevíral jim oči“ a uvádí některé podněty, jak jejich obsah uvést do života věřících.

Obsah přílohy k tématu CÍRKEV:

1. část nabízí několik méně obvyklých PŘÍSTUPŮ K TÉMATU „CÍRKEV“ v katechezi dětí i dospělých a ve výuce náboženství. První inspiraci poskytuje myšlenková mapa konstituce o církvi Lumen gentium. Dále zde najdete:

A   Inspirace k článku SPOLEČENSTVÍ UČEDNÍKŮ JAKO ZÁKLAD CÍRKVE, která je určena spíše pro děti přibližně od 10 let (lze upravit i pro starší).

B   Inspirace k článku PAVEL A KŘESŤANSKÁ OBEC se scénáři na téma: Rovnost bratří a sester v Pánu a Společenství jako ústrojný organismus a jako Boží rodina. Dále motivační cvičení k programům na téma: Jakou roli hraje v mém životě podpora společenství ve víře? (pro dospělé i teenagery) a k tématu Žít z vydanosti Krista (je více než v něm vidět pouze mravní vzor).

2. část je věnována VÝCHOVĚ K SOUNÁLEŽITOSTI S CÍRKVÍ: Obsahuje náměty na tři hry vhodné spíše pro společenství mladých nebo dospělých, které mají motivovat k zamyšlení nad různými „lidskými“ stránkami života církve a pomoci účastníkům uvědomit si svůj postoj k nim, případně je na základě zkušenosti z hry motivovat ke změně.

3. část nabízí tabulkové přehledy BIBLICKÝCH TEXTŮ S OBRAZY A PŘEDOBRAZY CÍRKVE, jejichž četba a uvažování nad nimi mohou účastníkům katecheze pomoci pronikat do církve jako tajemství. Jedná se o:

  • Předobrazy církve u starozákonních proroků
  • Obrazy církve v Novém zákoně

Jen na www:

  • Interpretace předobrazů církve ve Starém zákoně podle církevních otců
  • Interpretace obrazů církve v Novém zákoně podle církevních otců

4. část přílohy je věnována liturgické výchově v katechezi, a to k chápání SLAVENÍ EUCHARISTIE jako daru pro RŮST JEDNOTY CÍRKVE.

V závěru praktické přílohy je uveden seznam všech pomůcek k tématu tohoto čísla, které jsme umístili na naše internetové stránky www.cestykatecheze.cz do rubriky „Ke stažení“. Nacházejí se ve složkách, jejichž označení začíná 1103.

Dále je zde uvedeno několik titulů literatury o církvi, která vyšla v českém jazyce a jež je podnětná i pro naše současníky. Lze z ní vybrat texty, nad kterými je možné při setkáních mladých a dospělých lidí společně uvažovat a diskutovat o nich.


Ke stažení: priloha-3-2011.pdf, 480 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011