Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled další literatury k tématu a odkazů na dříve uveřejněné příspěvky

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Další texty, ze kterých je možné čerpat k vlastnímu sebevzdělání i k přípravě katechezí s biřmovanci a s dospělými:

Církevní dokumenty:

JAN PAVEL II. Dominum et Vivificantem. Encyklika o Duchu svatém v životě církve a světa z 18. května 1986. Praha : Zvon, 1997. Encykliku je možné též stáhnout z několika internetových stránek.
LEV XIII. Divinum illud munus (Boží Dar). Encyklika z roku 1897. Praha : Krystal OP, 1998.

Články a publikace o Duchu svatém:

HŘEBÍK, J. Duch Hospodinův u proroka Izaiáše: úvaha nad třemi izaiášovskými texty s pneumatologickým motivem. Praha : Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1998.
BROŽ, J. Duch svatý – princip duchovního života podle biblických pramenů. In: MKR Communio 4, 2005, s. 356–379.

O inspiraci a četbě Písma svatého:

Sborník Katolické teologické fakulty z konference k 40. výročí Dei Verbum. Praha : Karolinum, 2007, nabízí tyto texty:

BROŽ, J. Studium Písma svatého jako „duše teologie“, s. 9–17.
ČAPEK, F. Inspirace v současné diskusi biblické vědy, s. 18–26.
PETRÁČEK, T. Na cestě k Dei Verbum: M.-J. Lagrange, inspirace a pravdivost Bible, s. 68–92.
TICHÝ, L. Dei Verbum a interpretace Písma, s. 131–137.


PŘEHLED TEXTŮ A POMŮCEK ke stažení na www.cestykatecheze.cz k tomuto číslu:

složka název
1201-22 Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) – seznam
1201-23 Ježíšův křest: Komentář k obrazu Piera della Francesca
1201 Dar Ducha svatého ke křtu: Obraz G. Pery „Ježíšův křest“ a PW prezentace „Ježíšův den“
1201 Duch svatý působí ve všech národech: Text 1 (P. Vincenc Zahradník, přepis původního kázání a jeho přepis do současného jazyka);
Text 2 (Úryvek z encykliky papeže Jana Pavla II. o misijním poslání církve, čl. 28 a 29)

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011