Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

B Objevování tajemství Ježíše Krista

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Smyslem této aktivity je objevování jádra naší víry – velikonočního tajemství Ježíše Krista. Nejde o studium ikonografických prvků. Aktivita může být využita na začátku katecheze jako uvedení do tématu „Ježíš – náš Spasitel“, nebo i ve výuce náboženství starších žáků.

Velikonoční tajemství je různým symbolickým způsobem zobrazeno na všech třech ukázkách publikovaných na zadní obálce časopisu (viz také složka 1202-PP-B níže). Pohled na tato zobrazení skrze jejich symboliku může pomoci účastníkům katecheze hlouběji porozumět ústřednímu tajemství naší víry.

Postup při porovnávání zobrazení:

  • Vytiskněte si jednotlivá zobrazení nebo je postupně promítejte. Úkolem účastníků je pojmenovat co nejvíce prvků, které vidí, a zapsat si je na papír ke každému zobrazení zvlášť. Lze pracovat ve dvojicích.
  • Pomocí níže uvedeného komentáře k jednotlivým zobrazením vysvětlete prvky, kterým účastníci nerozumějí.
  • Poté si každý nakreslí schéma (Vennův diagram) a nalezené prvky do něj rozepíše tak, aby bylo zřejmé, které jsou společné všem zobrazením, které dvěma z nich atd. (viz s. 27 v časopise).
  • Prohlédněte si společně oblast A v diagramu. Měla by se tam objevit slova: Ježíš, kříž, vzkříšení. Vysvětlete všem účastníkům, jak jsou tato klíčová slova přítomna v jednotlivých zobrazeních.
  • Dále se věnujte prohloubení tématu „Ježíš – náš Spasitel“ a jeho souvislosti s životem katechizovaných. Ti mohou formulovat své otázky, klást je ostatním a vzájemně si na ně odpovídat. K. diskusi usměrňuje.

Popis jednotlivých zobrazení:

Na obr. č. 1 je zobrazen ústřední výjev figurálního náhrobku z Vatikánských muzeí, který pochází z pol. 4. stol. Jedná se o Věnec vítězství. Pro „četbu“ tohoto zobrazení je důležité rozpoznat Kristův monogram (chrismon) s řeckými písmeny X (chí) a P (ró), jež znamenají Christos (tj. Kristus). Na sarkofázích nahrazuje zmrtvýchvstalého Krista. Holubice na břevnech kříže symbolicky zobrazují duše křesťanů toužících po věčném životě s Kristem vítězícím nad smrtí.

Obr. č. 2 ukazuje část stropní mozaiky z krypty pod kněžištěm opatského kostela kláštera na Monte Casinu. Jedná se o strop kaple sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky. Zobrazení Krista úzce souvisí s vírou ve vzkříšení těch, kdo zůstali Kristu věrni.

Autorem obr. č. 3 je původem řecký malíř, známý pod uměleckým jménem El Greco. Tento obraz namaloval kolem roku 1600 ve Španělsku jako žehnajícího Spasitele světa. Umělec napodobil přístup ikonopisců, z jejichž postav vychází vnitřní světlo Ducha svatého.

Ke stažení: 1202-PP-B Objevování tajemství Ježíše Krista skrze jeho zobrazení

1202-PP-B   Objevování tajemství Ježíše Krista skrze jeho zobrazení

Složka obsahuje obrazy otištěné na zadní obálce časopisu, k nimž se též vztahuje metodika, kterou najdete v Praktické příloze na s. 3. Jde o tři různá zobrazení Ježíše Krista v různých epochách. Jejich srovnáváním metodou Vennových diagramů se lze dobrat k nejpodstatnějším informacím o Ježíše Kristu, která zobrazení sdělují, a tak i k jádru naší víry a ústřednímu postavení Ježíše Krista v něm.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011