Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Objevování tajemství Ježíše Krista

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2012/2 (Umění v katechezi)

Ježíš Kristus je „stejný včera, dnes i navěky“, jak uvádí autor listu Židům (13,8). Avšak pohled lidí na Ježíše je stále obohacován promýšlením jeho odkazu a novými zkušenostmi života v Boží přítomnosti. Proměny a důrazy poznání a vztahu lidí k Ježíši Kristu se odrážejí také v jeho zobrazování. Se zobrazeními tajemství Ježíše Krista se setkáváme od starověku. V průběhu staletí se jejich symbolika i náměty mění tak, jak se proměňují pohledy na Ježíše. Na těchto závěrečných stránkách časopisu najdete zástupce odpovídající třem různým epochám v dějinách lidstva. Jsou zde zveřejněny jako pomůcka k metodě, jež může účastníkům katecheze usnadnit porozumění jádru naší víry.
K tomuto zkoumání použijeme metodu Vennových diagramů, kterou známe z matematiky (viz obrázek). Představte si každý obraz jako množinu celé řady prvků. Např. na prvním z nich vidíme věnec, kříž atd. Jednu množinu představuje jedna kružnice. Tři množiny tří obrazů se budou částečně překrývat, takže nám vzniknou společné průniky (na obrázku označené písmeny A, B). Kružnicový trojúhelník označený A je průsečíkem všech množin. Ten tedy bude obsahovat prvky společné všem třem obrazům. V něm se po analýze obrazů zobrazí prvky ukazující na jádro naší víry. Průsečíky označené B se vztahují vždy ke dvěma obrazům. Prvky, které se zde po analýze objeví, jádro víry rozvíjejí. Některé prvky jsou pro určitá období jedinečné – ty se objeví v oblastech označených písmenem C.
Více k této metodě a popisu obrazů v praktické příloze (B).

Ke stažení: Objevování tajemství Ježíše Krista, 378 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011