Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled pomůcek ke stažení k tématu "biřmování"

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

V rubrice "Ke stažení" jsou umístěny tyto metodické materiály související s tématem BIŘMOVÁNÍ:

složka název
NOVÉ
1202-PP-A O významu biřmování v životě křesťana: textové přílohy č. 1, 2 a 3 (k metodice A)
1202-PP-B Objevování tajemství Ježíše Krista skrze jeho zobrazení: powerpointová prezentace
1202-PP-C Ježíš v proměnách staletí: texty a srovnávací tabulka
1202-PP-D Ježíš v evangeliích: texty a pracovní list
1202-PP-E Text žehnací modlitby křižma
DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ
1201 Duch svatý působí ve všech národech
1103-10 Formování společenství učedníků (o počátcích církve)
1103 Církev: užitečné pomůcky pro práci s biblickými obrazy církve a pro výchovu k činné účasti na slavení mše svaté
1102 Chvála lásky (pojetí lásky v Chvalozpěvu na lásku, 1 Kor 13)
1002-20 Příloha 1: iniciační obřady v prvotní církvi – jejich průběh a symbolika (aneb biřmování v prvotní církvi)
1002-15 Vyznání víry (porovnání tří textů; hlubší porozumění významu)
0904-21 Boží království v modlitbě „Otče náš“
0903-18 Podněty k tématu Dějiny spásy (souvisí s porozuměním žehnací modlitbě nad křižmem)
0903-15 Ježíš nám daruje svého Ducha (Hymnus Veni Creator; III. eucharistická modlitba)
0902-12 Pomůcky k článku „Pevný bod“ (Bůh jako pevný bod mého života)

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011