Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Praktická příloha

Číslo: 2012/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Praktické příspěvky k tématu „Výchova k poslání“ lze rozdělit do tří tematických okruhů: povolání člověka (část A), jeho jednání v souladu s evangeliem ve světle sociální nauky církve (části B a C) a duchovní život (část D). Příspěvkům předchází shrnutí přístupů k mladým lidem na základě poznatků vývojové psychologie. Návrhy aktivit lze využít i pro dospělé účastníky katecheze či pro starší děti, vždy s úpravou respektující specifika jejich osobnostního vývoje.

Část A navazuje na článek P. Chalupy o Josefovi Egyptském. Nabízíme vám scénář programu, který byl realizován se žáky 8. a 9. tříd v rámci dvoudenního pobytu.

Život podle evangelia se někdy redukuje na život podle přikázání. Je nutné, aby se člověk rozhodoval s láskou, ve světle víry a dokázal povzbudit naději, že vše, co se děje, má smysl. Přikázání poskytují orientaci, ale ne doslovný návod. K takovému uvažování je třeba připravovat výchovou. Během ní dozrává morální úsudek; mělo by dojít k přechodu ze stadia konvenční morálky k postkonvenční (viz článek „Morální výchova dospívajících v podmínkách současné společnosti“). Ve zmíněném článku jsme též představili jednu z možných metod práce – model hermeneutické existenciální didaktiky (HED). Jiné metody nabízí systém kritického myšlení, představený v č. 2/2012.

V části B najdete dva scénáře, ve kterých byl model HED uplatněn při hledání vhodného řešení situace. Náměty vycházejí z knížky pro teenagery Změň to ty. Společným jmenovatelem prvního příspěvku je solidarita s tělesně postiženým člověkem. Druhá aktivita řeší představy o vedení skupiny, která má realizovat společné dílo (projekt, záměr).

Část C obsahuje dva příspěvky k tématu „Mír a spravedlnost“. Jedná se o mír ve smyslu pokoje, který zvěstovali andělé všem lidem dobré vůle při narození Mesiáše a kterým může být naplněno srdce člověka prostřednictvím Ducha svatého. Jednoduchá motivační aktivita s názvem „Pozdrav“ je použitelná kdykoliv k úvodu do tématu. Z pozdravu lze vyčíst hodnotu, která je pro příslušný národ zvláště cenná a jejíž naplnění přináší mír. Na tuto aktivitu lze navázat katechezí o pozdravení pokoje při slavení eucharistie, která sjednocuje všechny a všechno v Kristu.

Obsáhlejší scénář s názvem „Vietnamci“ je doplněn přílohou s podrobnými informacemi, umístěnou na www.cestykatecheze.cz (v rubrice „Ke stažení“). Účelem tohoto příspěvku je poskytnout katechizovaným možnost vcítit se do postavení vietnamské menšiny u nás, přemýšlet o vztahu k ní, případně podnítit zájem o její kulturu. Příspěvek je doplněn informací o pastorační službě ve vietnamské komunitě u nás, kterou koordinuje redemptorista P. Piotr Nowicki, CsRc.

Část D představuje katechetické programy na dobu adventní. Programy lze využít ve farnosti, a to zvláště v rodinách. Brněnské katechetické středisko nazvalo program „Adventní brána víry“ a královéhradecké katechetické centrum nabízí program s titulem „Otevřete brány svého srdce Duchu Božímu“. Nabídku doplňují programy, které vznikly ve spolupráci Katechetického a pedagogického centra v Ostravě a časopisu Duha, a také příspěvek z italského časopisu Dossier Catechista (Elledici, Turín) s názvem Paruzie („Ježíšův návrat“).


Obsah:
A    Po stopách Josefa Egyptského
B    Změň to ty (obětavost, vedení skupiny)
C    Mír a spravedlnost (pozdrav, Vietnamci)
D    Adventní programy
Celou přílohu k tisku si můžete stáhnout (viz níže).

Ke stažení: priloha_3-2012.pdf, 298 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011