Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

PŘEHLED POMŮCEK k tematice č. 1/2013 ke stažení na www.cestykatecheze.cz

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

PŘEHLED TEXTŮ A POMŮCEK ke stažení na www.cestykatecheze.cz k tomuto číslu:

složka název
NOVÉ
1301-PP-A Znamení kříže: powerpoitová prezentace jako průvodce k programu katecheze
1201-23 Ježíšův křest: Komentář k obrazu Piera della Francesca
1301-PP-B Vyznání víry a ikonostas: scénář ke dvěma setkáním a všechny pomůcky
1301-PP-B Texty k vyznání víry: texty modliteb, které vyjadřují obsah Kréda
1301-PP-B Cesta světla: powerpointová prezentace
1301-PP-B Modlitby: texty modliteb sv. Františka, sv. Patrika, Přijď, Duchu svatý
DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ
archiv 2/2010 Vyznání víry v katechezi
archiv 4/2009 Program „sv. Cyril a Metoděj
archiv 1/2010 Víra je darem Božím určeným k růstu (poznámky ze VII. kongresu katechetů)
archiv 4/2010 Věřit v dnešní době „jako dospělý" (1. část se týká tématu „Víra, která se uskutečňuje v dějinách“)
1103-27 Velehrad – Cyrilometodějská tradice: powerpointová prezentace s fotografiemi
1002-15 Vyznání víry: několik textů k rozboru Kréda a podněty k práci se skupinou


Internetové odkazy použité v jednotlivých příspěvcích této přílohy:
www.velehrad.eu (přehled všech aktivit k CM výročí)
www.noviny-robinson.cz/cyril_a_metod (Příručka pro školní praxi k CM výročí)
www.velehradinfo.cz/vzdelavaci-programy/
www.arcibiskupskypalac.ado.cz (nabídka prohlídky a programu pro žáky)
http://vkd.bihk.cz (Interaktivní CD o světcích a další materiály k CM tematice)
http://kpc-ostrava.archa.info/files/6.tridaVyznaniviry.pdf (Vyznání víry – metodika pro starší žáky)
www.nockostelu.cz

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011