Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Úvod k praktické příloze

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2013/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový název v souladu se změnou názvů v ostatních rubrikách hlavního čísla časopisu. Účelem praktické přílohy je nabídnout různé způsoby zpracování tématu, kterému je celé číslo věnováno, a také dalších aktuálních témat. Část příspěvků vychází z článků hlavního čísla. Všechny odpovídají pojetí katecheze a náboženského vzdělávání, které prezentuje celý časopis. Většina námětů je odzkoušena v praxi nebo vychází z podobných zkušeností.

Pravidelní čtenáři vědí, že se orientujeme spíše na dospívající, mladé a dospělé lidi, ale přinášíme podněty i pro práci s dětmi. Kromě nových metodických materiálů upozorňujeme i na dříve vydané pomůcky a články. Většina podnětů se týká katecheze, která počítá s alespoň počáteční vírou účastníků. V tomto čísle nabídneme také dvě aktivity k NOCI KOSTELŮ, jejichž účelem je přiblížit návštěvníkům víru křesťanů.

Část A je věnována tématu CYRILOMETODĚJSKÉHO VÝROČÍ. První příspěvek rozvíjí přístupy k životu světců a jejich odkazu v katechezi. Jednotlivá doporučení jsou vztažena k cyrilometodějské tematice a jsou zde uvedeny odkazy na různé zdroje. Dále jsou představeny dvě pomůcky dostupné na internetu. Na s. 5 najdete odpovědi na otázky ze zadní obálky časopisu a návrh scénáře katecheze o kříži jako znamení naší víry. Téma uzavírají pozvánky na výlet na Velehrad a do Olomouce, kde jsou nabízeny poznávací programy pro děti.

Část B se vztahuje k Roku víry a zejména k tématu tohoto čísla VYZNÁNÍ VÍRY. První příspěvek se opět krátce věnuje přípravě katechety. Další čtyři příspěvky nabízejí řadu aktivit, které na sebe volně navazují a mohou být využity např. i v celodenním programu duchovní obnovy nebo jednotlivě v katechezích.

Část C obsahuje dva podněty pro NOC KOSTELŮ v Roce víry, které mohou být inspirací pro podobné aktivity. Patří do kategorie „jiné“, vytvářejí prostor k meditaci. V ideálním případě vyžadují průvodce. První příspěvek vychází z otázky: Co má křesťanská víra společného se životem každého člověka? Nabízí názorné vyjádření společných hodnot. Druhý příspěvek představuje různé projevy naší víry v dějinách spásy, v jejichž středu je událost smrti a vzkříšení Ježíše Krista, které se zpřítomňují při mši svaté na oltáři.

V závěru přílohy jsou již tradičně uvedeny všechny odkazy na materiály ke stažení z internetových stránek www.cestykatecheze.cz, které jsou avizovány ikonkou:

Uvádíme rovněž odkazy na dříve uveřejněné články, které najdete v plném znění v rubrice „Archiv“ pod příslušným ročníkem a číslem časopisu.

Obsah:
A    Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (s. 2–6)
B    Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7–9)
C    Jak představit naši víru – inspirace (nejen) pro Noc kostelů (s. 10–12)

Ke stažení: priloha_1-2013.pdf, 386 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011