Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2013/3 (Obrazem)

Na břehu řeky Limmat ve švýcarském městě Curychu založil král Ludvík Němec v roce 853 kostel a klášter pro ženy. Kostel je dnes známý pod názvem Fraumünster a je spravován reformovanou evangelickou církví. Největší kapli tohoto kostela dominuje celkem pět vysokých vitráží: dvě po stranách a tři na čelní stěně kaple. Jejich autorem je bělorusko-francouzský malíř Marc Chagall (1887–1985), vlastním jménem Mosche Segal, umělec svébytného stylu, v jehož díle se často setkáváme s výsledkem jeho dialogu s křesťanskou vírou, ačkoli vyrůstal v židovské rodině.

Díla Marca Chagalla zpravidla překypují živými barvami a vyjadřují tak jeho pozitivní vztah k životu navzdory velmi obtížným obdobím, situacím a událostem, kterými v životě prošel. Chagall sám sebe (někdy společně se svou ženou) stylizoval do role pozorovatele, který se dívá na svět skrz okno z barevného skla. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se umělec věnoval mj. výzdobě kostelů a jiných veřejných budov. Do tohoto období spadá i návrh a tvorba vitráží, a to např. pro jeruzalémskou synagogu při nemocnici Hadassah Ein Kerem nebo také katedrál v Métách a v Chichesteru či kostela v New Yorku. Vitráže ve zmíněné kapli Fraumünsteru byly dokončeny v roce 1970. Představují velmi osobité zpracování dějin spásy podle Písma svatého Starého a Nového zákona.

Jednotlivá okna jsou laděna do základních barev: Okno po levé straně kaple s převládající ohnivou červení je oknem proroků a symbolizuje Boží přísliby o obnově života dle Božího plánu se světem. Okno na protější straně v modré barvě je věnováno Zákonu, který naplnil Ježíš Kristus. Na čelní stěně je ve středu umístěno nejvyšší zelené okno života, které zobrazuje vrchol dějin spásy – hlavní události Ježíšova života. Po jeho levé straně je do modra laděné Jákobovo okno symbolizující konverzi k novému životu v Boží přítomnosti a napravo zlato-žluté okno Nového Jeruzaléma symbolizující dovršení Božího království na konci časů. Poselství všech oken jako celku se opírá o víru v Ježíšovo vzkříšení.

Podrobný popis kompozice jednotlivých oken s odkazy na biblické texty, z nichž autor vycházel, najdete v praktické příloze, části B. Zde je také navržen postup pro katechezi dospívajících, mladých a dospělých věřících a také pro výuku náboženství starších žáků. Obrazový materiál je umístěn na www.cestykatecheze.cz v části „Ke stažení“ ve složce 1303-27 Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla.

Další podrobnosti o kostele: http://www.fraumuenster.ch/das-fraumunster/;
panoramatická prohlídka kaple.
O Marcu Chagallovi a jeho vidění světa jako daru od Boha a o pojetí jeho umění pojednává jeho autobiografie, která vyšla v českém překladu pod názvem Ma vie – Můj život.

Ke stažení: Náhled na Chagallova okna ve Fraumünsteru, 562 kB

Ke stažení: 1303-26 Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla

1303-26 Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla

Složka navazuje na článek Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla (s. 26-28), k němuž patří podrobný komentář k vitrážím v článku Poselství o spáse člověka ve vitrážích Marca Chagalla uveřejněném v Praktické příloze ke 3. číslu/2013.

Složka obsahuje:

  • powerpointovou prezentaci s výjevy z vitráží
  • návrhy scénářů ke katechezi pro různé věkové skupiny


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011