Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Víra a kultura podle Michaela Paula Gallaghera

Autor: Barbora Šmejdová - Číslo: 2013/3 (Vzděláváme se (recenzováno))

Anotace článku:

ČLÁNEK SE ZABÝVÁ TÉMATEM VZTAHU VÍRY A KULTURY, JAK JE REFLEKTOVÁN V DÍLE FUNDAMENTÁLNÍHO TEOLOGA A IRSKÉHO JEZUITY MICHAELA PAULA GALLAGHERA. NEJPRVE OBJASŇUJE, JAKÝM ZPŮSOBEM TENTO AUTOR ROZUMÍ POJMŮM „VÍRA“ A „KULTURA“. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VYSVĚTLUJE VZTAH MEZI TĚMITO DVĚMA STRANAMI DIALOGU SE SPECIFICKÝM ZŘETELEM K SOUČASNÉMU POSTMODERNÍMU KONTEXTU. GALLAGHER SI VŠÍMÁ TOHO, JAK POSTMODERNÍ KULTURA BLOKUJE CESTU K VÍŘE, ALE TAKÉ JAK DOKÁŽE ČLOVĚKA OTEVŘÍT PRO PŘIJETÍ EVANGELIA. JEHO POZNATKY NEZŮSTÁVAJÍ POUZE NA ROVINĚ TEORIE, ALE MAJÍ ZA CÍL DÁT INSPIRACI TĚM, KTEŘÍ HLEDAJÍ CESTU K ÚČINNÉMU PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V DNEŠNÍM SVĚTĚ.

Summary: Faith and Culture in the Work of Michael Paul Gallagher

The article deals with the topic of the relationship between faith and culture as reflected in the work of Michael Paul Gallagher. At first, it explains his notion of the terms “faith” and “culture”. The following part describes the relation between these two with regard to the contemporary postmodern context. The relation is complex since culture can block human disposition to faith, but at the same time it is an area necessary for opening human heart to God. The purpose of the article is to serve as an inspiration in catechesis, which is suggested in the conclusion.

Plný text článku bude uveřejněn v průběhu roku 2014.

Ke stažení: Vira-a-kultura-podle-Michaela-Paula-Gallaghera.pdf, 164 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011