Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Č jako ČLOVĚK (Z abecedy katechety)

- Překlad: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Během liturgického roku rozjímáme o tom, jak velkou lásku má Bůh k člověku. Projevil ji tak, že se stal člověkem, narodil se jako člověk mezi lidmi, sklonil se k člověku, aby nás pozvedl ke svému božství. Jak tuto skutečnost zohledníme v katechezi? Pro katechezi to znamená, že bychom se měli „sklánět“ k člověku, k jeho konkrétnímu životu a podle toho volit jazyk a témata.

Poznat člověka…

Katecheta musí být nadšený znalec člověka, jeho duchovních procesů, společenství, v němž člověk žije a vyrůstá. Tento požadavek není jen jakýmsi „doplňkem“ k našim schopnostem a dovednostem, ale má zásadní význam pro věrohodnost našeho hlásání Božího slova. Bůh sám se zjevil tak, aby byl blízký člověku. Proto je možné říci, že člověk musí znát člověka, aby mohl poznat Boha.

Katecheta miluje Boha, proto má rád i člověka. Čte Bibli, a také noviny; modlí se, ale také brouzdá po internetu; aktivně se účastní slavení eucharistie a můžeme ho vidět i na ulici při manifestaci. Stručně řečeno, katecheta se zajímá o život a sdílí s lidmi společně nadšení, které má pro ně Bůh, jehož jim hlásá.

… konkrétně

Od katechety se také očekává, že bude důkladně a přitom diskrétně poznávat účastníky své skupiny, zvláště děti (do jaké školy chodí, jaké mají učitele, kde žijí či tráví volný čas…). K nejdůležitějším informacím, kterým je třeba přizpůsobil svůj jazyk a způsob svého působení, patří ty o rodině dětí: Mají rodiče? Jaké mají zaměstnání? Pokud je rodina neúplná, co dítě prožilo? Uveďme příklad: katecheta představuje Boha jako našeho Otce. Pokud má dítě vážný problém s rodiči či jedním z nich, je třeba k tomu citlivě přihlédnout, abychom nezranili jeho city.

Od člověka k Bohu

Znalost lidské stránky účastníků katecheze otevírá cestu ke vzájemné komunikaci. Naslouchejme proto jazyku, který používají, poslouchejme písně jejich oblíbených zpěváků, podívejme se na filmy či na videohry, které děti zajímají (vzrušují), a to dříve, než je chceme kritizovat. Pokud to děláme s láskou, můžeme s nimi sdílet alespoň část jejich světa, a to nám pomůže jim lépe porozumět a také zjistit, že jejich projevy se nám sice mohou zdát „divné“, ale to, co je v životě zajímá, můžeme v katechezi využít.

Zpracováno podle publikace: APRILE, Francesco. L´ABC del Catechista. Milano: Paoline, 2007, s. 59–61.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011