Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2014/1: Člověk

Editorial

Vážení čtenáři!

Ve 20. století došlo v církvi k významnému zvýšení zájmu o člověka. To se projevuje mj. i v dokumentech, které vydali papežové Pavel VI. a jeho nástupci. V pastorační službě byl přijat princip „věrnosti Bohu a věrnosti člověku“ (VDK, čl. 145), kterým jsme vyjádřili také spojující téma tohoto ročníku. Potřebujeme poznat člověka, abychom mu pomohli otevřít se evangeliu. V jednotlivých číslech časopisu se budeme postupně zastavovat u dílčích témat: ČLOVĚK, KŘESŤAN a ŽIVOTNÍ STYL, a to z pohledu křesťanské víry.

Mariusz KUŹNIAR představuje novou exhortaci Radost evangelia (dále EG), v níž se papež František v každé části bezprostředně obrací k člověku, který je „cestou církve“. V katechezi, píše papež, sehrává podstatnou roli první hlásání (kérygma). Veškerá křesťanská formace je především jeho prohlubováním. Katechetické setkání se zakládá na zvěstování slova, vede k naslouchání, rozjímání, žití, slavení a dosvědčování slova (EG, čl. 164, 165, 174). Petr CHALUPA představuje ve svém článku biblické texty pro naslouchání zvěsti o člověku.

Dějiny ukazují, že humanismus bez Boha nevede k pravému pokroku lidstva. V souvislosti s touto skutečností si Prokop BROŽ klade řadu otázek a nabízí podněty k hledání odpovědí. Jinou skupinu otázek tvoří ty, jež se ptají po původu světa a člověka a po smyslu jejich existence. Bádání českých teologů v této oblasti a orientaci pro katechety při objasňování problematiky evolučního vývoje člověka představuje Ctirad Václav POSPÍŠIL.

Kromě tradice filosoficko-vědecké můžeme čerpat i z tradice literární, jež patří k „cestám krásy“, které by katecheze měla věnovat zvláštní pozornost (srov. EG, čl. 167). Podněty z české poezie představuje Jana HAJDOVÁ.

Našemu oboru vlastní téma výchovy člověka jsme zařadili formou recenze publikace Teorie výchovy od Martina Strouhala, kterou zpracovala Marcela ROUBALOVÁ.

Rubriky druhé části časopisu informují o průběhu projektu „Obnova katecheze a náboženského vzdělávání v České republice“, aktuální příspěvek představuje práci skupiny pro církevní školy.

V rubrice Rozhovor budeme postupně představovat činnost diecézních center pro rodinu, a to v souvislosti s Rokem rodiny. V tomto čísle vás Josef ZÁBOJ seznámí s podporou rodin v olomoucké arcidiecézi.

Pro letošní ročník jsme přislíbili novou podobu praktické přílohy. V její první části najdete průvodce články rubriky „Vzděláváme se“ a s nimi související scénáře a pomůcky. Ve druhé části představujeme dvě konkrétní metody práce: využití zážitkové pedagogiky a metod rozvíjejících kritické myšlení.

Marie Zimmermannová
 

Editorial


Žijeme s církví


Vzděláváme se (recenzováno)


Umění v katechezi (recenzováno)


Rozhovor


Z Katechetické sekce ČBK


Recenze


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011