Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Církev a reforma kurikula českých škol

Autor: Filip Dostál - Číslo: 2014/1 (Z Katechetické sekce ČBK)

ANOTACE:

V PŘEDCHOZÍM ROČNÍKU JSME PŘEDSTAVILI STŘEDNĚDOBÝ PROJEKT KATECHETICKÉ SEKCE ČBK NAZVANÝ „OBNOVA KATECHEZE A NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE“, K JEHOŽ REALIZACI BYLI POZVÁNI ODBORNÍCI Z TEOLOGICKÝCH FAKULT, DIECÉZNÍCH KATECHETICKÝCH A JINÝCH PASTORAČNÍCH CENTER A Z PRAXE. BĚHEM LOŇSKÉHO ROKU VZNIKLO NĚKOLIK PRACOVNÍCH SKUPIN PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI KATECHEZE A NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICHŽ VEDOUCÍ POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍ VÝCHODISKA A CÍLE SVÉ PRÁCE. PRVNÍ PŘÍSPĚVEK SE TÝKÁ OBLASTI NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PASTORAČNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH KATOLICKOU CÍRKVÍ. AUTOREM JE PHDR. MGR. FILIP DOSTÁL, VEDOUCÍ ODBORU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO.

SUMMARY: THE CHURCH’S AND CZECH SCHOOL CURRICULUM REFORM

Within the Catechetical Section of the Czech Bishops‘ Conference group of experts began to work in creating of curricula for schools with church founders which resolves issues in the following areas: The 1st Systematic relationship of the state system of curricula and requirements of the Church in the Catholic school; The 2nd Philosophy of The Czech Catholic school curriculum and defining its identity to other schools; 3rd The concept of teaching religion education in the Czech Catholic school. The results of the expert group are ment to become the second starting point for preparing of school educational program parochial school.

Plný text článku bude uveřejněn v průběhu roku 2015.

Ke stažení: Schéma připravovaného programu pro výuku náboženství na církevních školách, 221 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011