Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Odkazy křesťansky orientované poezie

Autor: Jana Hajdová - Číslo: 2014/1 (Umění v katechezi (recenzováno))

ANOTACE:

ČLÁNEK JE PRVNÍM ZE SÉRIE NABÍZEJÍCÍ PODNĚTY K VYUŽITÍ BÁSNICKÝCH TEXTŮ V KATECHEZI. NA ZÁKLADĚ UKÁZEK VZTAŽENÝCH K TÉMATU TOHOTO ČÍSLA REVUE JDE PŘEDEVŠÍM O INSPIRACI METODOLOGICKOU. V NAVAZUJÍCÍCH ČÁSTECH PAK POSKYTNE DALŠÍ MATERIÁLY V SOUŘADNICÍCH SPÍŠE LITERÁRNĚHISTORICKÝCH. CELKOVĚ TAK CHCE BÝT VÝZVOU KE ZNOVUOBJEVENÍ „SKRYTÝCH POKLADŮ“ NAŠÍ KULTURY.

SUMMARY: LITERARY HERITAGE: CHRISTIAN-ORIENTED Poetry

The article is first of series offering instructions on how to use poems in catechesis. According to the examples related to themes „human“, poems mostly depend on methodological inspiration. The following section is mainly based on literary-historical oriented content. Overall, (he) dares to rediscover „hidden treasures“ of our culture.

Plný text článku bude uveřejněn v průběhu roku 2015.

Ke stažení: Odkazy-krestansky-orientovane-poezie.pdf, 478 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011