Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled pomůcek a článů k tematice čísla

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

MATERIÁLY Z TOHOTO ČÍSLA VE SLOŽCE "KE STAŽENÍ"

1401-07 Ukázky scénářů k biblickým textům o člověku pro různé věkové skupiny
1401-PP-B Životopisy svatých – pomůcka k praktické ukázce scénáře na s. 11


DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÉ ČLÁNKY A METODICKÉ MATERIÁLY

1202-PP Obsahuje tři typy metod, kterými můžeme objevovat Ježíše Krista a přitom se zaměřit na obraz člověka, který Ježíš představuje dokonalým způsobem.
archiv 1/2009 Cesta k sebepoznání a sebepřijetí
archiv 2/2009 Stvoření – návrh praktické práce s Biblí
archiv 4/2010 Zralost člověka v procesu výchovy
archiv 1/2011 Být Božím synem, být Boží dcerou
archiv 3/2011 Společenství učedníků jako základ církve (souvisí s článkem Biblické základy člověka)
archiv 3/2011 Pavel a křesťanská obec (souvisí s článkem Biblické základy člověka)


Další užitečné informace k tématu ČLOVĚK

Církevní dokumenty:
    Redemptor Hominis (Vykupitel člověka), encyklika papeže Jana Pavla II. (vydána 1979).
Pomůcky ke stažení:

K tématu věda a víra (souvisí s článkem o evolučním vývoji člověka), lze využít dvou powerpointových prezentací „Poznání světa a člověka“ a „Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi“, které vznikly v rámci projektu „Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty“. ke stažení.

Scénáře a odkazy na články a pomůcky k tématu jsou přehledně zpracovány na stránkách ostravského Katechetického a pedagogického centra zde.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011