Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Téma čísla: ČLOVĚK (uvedení do tématu)

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Důvodem pro výběr tématu ČLOVĚK je velmi komplikovaný vztah k lidskému životu, který můžeme vnímat na různých rovinách. Projevuje se více či méně rozpor mezi vnitřními potřebami lidí a způsobem či možnostmi jejich naplňování. Z pohledu křesťanské víry se může někomu jevit jako snadné poznat a přijmout Boží plán, svěřit svůj život Bohu, nechat se jím naplňovat a žít v jistotě, že Bůh je věrný a své přísliby splní. Pro většinu lidí to zřejmě tak jednouché není, a proto se setkáváme s různými přístupy a diskusemi, které mají dopad na praktické jednání. V tomto prostředí žijí i křesťané a různou měrou přijímají za své nejrůznější postoje a názory.

Pro motivaci k uvažování nad identitou člověka můžete využít níže uvedené aktuální příklady. První ukázka vede k přemýšlení, o co opíráme svoji víru ve stvoření člověka jako muže a ženy a jaké důsledky z toho vyplývají. Druhou ukázku můžeme konfrontovat s biblickými zprávoami o stvoření.

  • Donedávna jsme všichni vyplňovali v dotaznících kolonku „pohlaví“ buď výrazem „muž“, nebo „žena“. Novela občanského zákoníku v Německu, platná od 1. 11. 2013, umožňuje zavádět třetí možnost „pohlaví neurčité“. Podnět k tomu dal Ústavní soud odvolávající se na základní lidská práva na základě protestů proti praxi, kdy dětem, které se narodí s nerozlišeným pohlavím, určovali pohlavní identitu rodiče. V polovině února 2014 se objevila v médiích zpráva, že Facebook „překonal zábrany“ a uživatelům nabízí možnost vyplnit kolonku „pohlaví“ vlastními slovy (pro uživatele z USA je připraven výběr z 56 variant). „Globálního rozšíření funkce se dočkáme, jen co společnost s aktivisty z příslušných zemí probere vhodné termíny“, uvádí cnews.cz (ze 14. 2. 2014). Aktivisty jsou míněni zástupci předních LGBT organizací (Lesba, Gay, Bisexuál, Transsexuál).
  • Před Vánocemi roku 2013 přišli zaměstnanci Metrostavu Praha, kteří se chystali na Island stavět tunely pro novou dálnici, domů se zprávou, že je jejich zakázka pozastavena. O pokračování stavby rozhodne Nejvyšší soud Islandu poté, co se elfové a skřítkové, jejichž životní prostředí mj. stavba narušuje, přesunou do jiné oblasti. Ačkoliv jsou podle přesvědčení místních tito „skrytí lidé“ dobrosrdeční a nápomocní, nic si nenechají líbit a lidem se pomstí. K této zprávě publikované na internetu (zpravy.idnes.cz, 22. 12. 2013) proběhla diskuse mezi dospělými křesťany na Facebooku. Ukázala, že i křesťané věří na existenci víl, vodníků a skřítků a konají vůči nim „charitu“. Jeden z nich ke své víře připojil vyznání: „Bohu věřím, a tedy v něj. A v rozmanitost přebohatou Jeho stvoření, a v nedokonalost našeho vidění. Což by mohl existovat z Jeho plnosti prázdný prostor? S radostí a chválami připouštím a doufám v nesmírnou symfonii života, z něhož my vnímáme jen zlomeček.“
  • O čem svědčí tyto a podobné příklady? Do jaké hloubky je zasaženo povědomí o identitě a určení člověka u dospělých křesťanů, u naší nejmladší generace a u lidí žádajících o křest nebo se účastnících různých evangelizačních projektů? Na všechny tyto otázky nelze dát odpověď v jednom čísle časopisu. Provedeme vás však uveřejněnými články, pokusíme se najít stopy či směr hledání těchto odpovědí a na s. 12 upozorníme na další články či publikace, které se našeho tématu týkají.


    © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011