Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Lazárek Pavel

PaedDr. Pavel Lazárek

Studoval na CMTF UP a Papežské lateránské univerzitě v Římě. Od r. 2007 působí
ve farnosti Olešnice na Moravě. Zahájil doktorské studium na Katolické univerzitě v Ružomberku (disertační práce na téma „Metoda jako cesta k zefektivnění katecheze“).

Je autorem těchto článků:


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011