Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

25.09.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Čtvrté číslo na téma Boží království vyjde v polovině října

Ročníkové téma časopisu bylo nabídnuto v těchto dílčích tématech: Pozvání na cestu (1. číslo), Bůh s námi (2. číslo), Boží plán spásy (3. číslo) a Boží království (4. číslo). V polovině měsíce října budeme distribuovat čtvrté číslo, ve kterém se naleznete:

  • Boží království ve Starém a Novém zákoně: článek nabízí jakýsi průřez Písmem svatým z pohledu tématu Božího království (autor: Petr Chalupa)
  • Plán spásy ještě před selháním: nahlíží na Boží království jako na "spásu" realizovanou Ježíšem Kristem ve prospěch celého lidstva. Autor Jozef Šelinga se snaží ukázat, že tato spása není jen záchranou od zlého, ale daruje člověku vyšší důstojnost, než měl při stvoření. Článek nabízí i praktickou část pro využití v katechezi.
  • Boží království v podobenstvích: autorka Jitka Šebková nahlíží na poselství podobenství o otci a dvou synech a o milosrdném Samaritánovi na základě biblické exegeze z pohledu spravedlnosti, která je u Boha jiná, než člověk očekává, a z pohledu milosrdenství. Přínosem článku je též upozornění na časté interpretace těchto podobenství v katechetických pomůckách, které jsou poznamenány problematickými přístupy k biblickému textu.
  • Pozdravení pokoje: Boží království spočívá podle sv. Pavla ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého (srov. Ř 14,17). Jan Šlégr přibližuje pojetí gesta pozdravení pokoje v liturgii v průběhu historie církve a jeho pojetí v různých liturgiích.
  • Úvaha nad knězem pro 21. století: Církev má ve světě zviditelňovat Boží království a kněz je jejím takřka "nejviditelnějším" zástupcem ve společnosti. Petr Šabaka se v souvislosti s Rokem kněží zamýšlí nad identitou kněze v současnosti a pokouší se inspirovat i v poselství života sv. Jana Maria Vianneye. Článek je zamýšlen jako východisko k dialogu na téma "Kněz a společenství církve" v rámci katecheze nebo jiných setkání.
  • Boží království v modlitbě "Otče náš": autorka Miloslava Popilková "posbírala" podněty v různých výkladech modlitby Otče náš s cílem zaměřit se na podání celé modlitby Páně jako na prosbu o příchod Božího království.
  • Svatí v katechezi a ve výuce náboženství: krátký článek Marie Zimmermannové poskytuje návrh osnovy katechetického materiálu k životu světců s krátkým komentářem, který se snaží nastínit žádoucí a přijatelný způsob, jak využít bohatství této tradice církve v dnešní katechezi nebo ve výuce náboženství. Na toto téma časopis nabízí ještě příspěvek na s. 2 s podněty a pomůckami k osobnosti sv. Anežky České, a dále pozvání na seminář pořádaný Ostravsko-opavským Katechetickým a pedagogickým centrem k životu sv. Cyrila a Metoděje.
  • Nová evangelizace: ve výčtu článků nechybí ani zahraniční příspěvek, a to dokončení zamyšlení kardinála Kaspera nad tématem "Být novým způsobem církví".

  • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011