Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Aktuality

Aktuality

(44 článků)

12.07.2017, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Ukončení vydávání časopisu a činnost spolku Cesty katecheze

Ukončení vydávání časopisu a činnost spolku Cesty katecheze

Časopis Cesty katecheze byl vydáván do roku 2015 včetně. Na těchto stránkách zůstává archiv čísel vydávaných v letech 2009 - 2014. Číslo z roku 2015 najdete na adrese fakultních stránek. V budoucnu Vás chceme informovat o nových článcích, které budou publikovány v jiných odborných časopisech vydávaných elektronicky.

Spolek Cesty katecheze, který zajišťoval vydávání tištěné verze časopisu, pokračuje ve své činnosti dále. V současné době podporuje rozvoj programu Katecheze Dobrého pastýře, který představují vlastní stránky projektu KDP.

23.12.2015, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana

Vánoční přání a pozvání na stránky nového čísla

Jediné číslo ročníku 2015 bylo předběžně publikováno

Vážení čtenáři a příznivci časopisu Cesty katecheze! Avizované číslo letošního ročníku s tématem "Misijní proměna katecheze" se redakci podařilo alespoň předběžně publikovat na stránkách Katolické teologické fakulty. Celý článek ...

21.03.2015, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
ilustrační obrázek

O procesu obnovy katecheze a náboženského vzdělávání

Připravujeme 1. číslo ročníku 2015

V minulém ročníku našeho časopisu jsme informovali naše čtenáře o projektu "Obnova katecheze a náboženského vzdělávání v České republice", jehož řešitelkou je Katechetická sekce ČBK ve spolupráci s diecézními katechetickými centry a konzultanty Katechetické subkomise Komise pro katolickou výchovu ČBK. Práce na projektu přinášejí různé náhledy, a také zkušenosti, které nás přivedly k rozhodnutí věnovat první číslo tohoto v jistém smyslu přelomového ročníku právě obnovným procesům v oblasti katecheze a náboženského vzdělávání. Celý článek ...

25.01.2015, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Revue Cesty katecheze v roce 2015

Informace o změně vydavatele

Jménem redakce a redakční rady upřímně děkuji všem našim pravidelným odběratelům, kteří podpořili existenci časopisu placením předplatného. Snažili jsme se o grafickou úpravu, která by byla přívětivá pro čtenáře a podpořila chuť ke čtení a přemýšlení nad předkládanými texty. Po celých šest let, co časopis takto vycházel, jsme se setkávali s různými ohlasy. S těmi, které povzbuzovaly, i s těmi, které zatím nedoceňují nezbytnost průběžného vzdělávání ke katechetické službě, nebo o ní mají jiné představy. Nesporné však je, že všichni, kdo se podíleli na práci redakční rady, to činili nezištně a ochotně bez nároku na odměnu, a za to jim patří velký dík. Děkujeme také autorům a recenzentům odborných článků a autorům dalších příspěvků. Celý článek ...

23.12.2014, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Kdo je to Dítě?

Vánoční přání 2014

Jménem redakce revue Cesty katecheze vám přeji radostné prožití vánočních svátků, načerpání nových sil z jistoty, že Bůh je s námi.
Na přiložené ilustraci je výsledek práce s biblickými texty proroků a evangelistů Ježíšova dětství, kteří odpovídají na otázku "Kdo je to narozené Dítě?". Ať se na vás projeví všechny dary, které skrze Ježíše dostáváme, abychom mohli společně zpívat radostnou vánoční antifonu: "Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech".
(Obrázek v plné velikosti je připojen jako příloha). Celý článek ...

28.11.2014, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana dvojčísla 2-3 ročníku 2014.

Dvojčíslo na téma KŘESŤAN je "na cestě"

Vážení čtenáři, vzhledem k neočekávaným překážkám, které se vyskytly při přípravě druhého čísla, jsme museli přistoupit k vydání dvojčísla, které věnováno převážně tématu KŘESŤAN. Podrobnější popis jeho obsahu, který můžete očekávat přibližně do dvou týdnů ve vašich schránkách, najdete komentovaný v editorialu, který je již k dispozici na těchto stránkách. Dále se zde dočtete i o významné změně ve vydávání tohoto periodika, ke které dochází od 1. ledna 2015. Více informací je uvedeno dále. Celý článek ...

03.05.2014, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Člověk na stránkách prvního čísla 2014

Člověk na stránkách prvního čísla 2014

Přehled o obsahu prvního čísla v rubrice Archiv

V rubrice Archiv 2014 je uveřejněno plné znění editorialu k prvnímu číslu letošního ročníku, pro který jsme zvolili téma "Věrnost Bohu a člověku". Pod editorialem najdete podrobný přehled článků z čísla (zatím jen anotace a summary. Články z rubriky Vzděláváme se jsou nově propojeny s průvodci v Praktické příloze. Celý článek ...

23.01.2014, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Pozvání na "cesty katecheze" v roce 2014

Prosba o vyjádření názoru na další směřování časopisu

Vážení čtenáři!
Cílem redakce revue Cesty katecheze je poskytovat oporu a podněty k přemýšlení o vašich „cestách“ při doprovázení dětí, mladých lidí i dospělých v jejich víře nebo v objevování křesťanské víry. V závěru letošního roku se uskutečnilo několik diskusí o budoucnosti časopisu. Někteří jste se k ní vyjádřili v anketě na katechetickém kongresu na Velehradě. Za všechny názory děkujeme a budeme se jimi dále zabývat. Pokud patříte ke čtenářům těchto stránek, prosíme Vás o vyjádření k jeho dalšímu směřování: stáhněte si soubor s anketou a po jejím vyplnění zašlete dokument na adresu redakce@cestykatecheze.cz. Předem Vám děkujeme.

Celý článek ...

30.11.2013, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Třetí číslo ve

Třetí číslo ve "vánočním balení"

Mimořádný počet článků v plném znění již nyní v archivu

Ročník 2013 jehož společným tématem byla "Katecheze v procesu růstu víry" jsme zakončili třetím číslem na téma "Víra v dialogu". Číslo vyšlo v posledním listopadovém týdnu a již nyní si můžete více textů než obvykle přečíst také v tomto internetovém vydání. Upozorňujeme zvláště na příspěvky k Roku rodin. Celý článek ...

17.07.2013, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Druhé číslo na téma Eucharistie

Druhé číslo na téma Eucharistie

Druhé číslo letošního ročníku má téma Eucharistie. Je věnováno zejména mystagogickému výkladu liturgie a jejímu významu pro další růst víry. Číslo vyšlo v červenci. Na těchto stránkách si můžete přečíst v rubrice Archiv editorial a také článek Bedřicha Horáka "Blahoslavenství a eucharistie", který vznikl na přání některých čtenářek. Celý článek ...

11.03.2013, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Vyznání víry a příprava na jeho obnovu

Vyznání víry a příprava na jeho obnovu

Vyšlo 1. číslo ročníku 2013 s novými náměty

V praktické příloze nového čísla najdete několik netradičních námětů k přípravě na obnovu vyznání víry, nebo také k představení naší víry návštěvníkům kostelů při tzv. "Noci kostelů". Celý článek ...

15.02.2013, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Ročník 2013: Kacheze v procesu růstu víry

Program nového ročníku

Začátkem března vyjde první číslo nového ročníku revue Cesty katecheze, která chce svým obsahem přispět k tématice Roku víry. Dle přání papeže Benedikta XVI. i našich biskupů by se všichni věřící měli zaměřit na obnovu své víry: jejího poznání, slavení a prožívání. Kněžím a katechetům připadá důležitá úloha: vytvořit prostor ke kladení otázek, pomoci porozumět, doprovázet věřící při propojování poznání se životem z víry. Celý článek ...

31.12.2012, autor: redakce, kategorie: Aktuality
Přání čtenářům a návštěvníkům našich stránek

Přání čtenářům a návštěvníkům našich stránek

do nového roku 2013

Na světě je mnoho světel...¨
Přejeme vám, ať vaše srdce osvěcuje po celý rok 2013 SVĚTLO, které vyšlo od věčného, živého a pravého Boha.

05.11.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Výchova k poslání

Výchova k poslání

3. číslo vyjde 14. listopadu 2012

Letošní ročník revue Cesty katecheze nabízí trojici témat více či méně souvisejících se svátostí biřmování a katechetickou přípravou k jejímu slavení.

09.10.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Pozvání pro animátory seniorských společenství

Pozvání pro animátory seniorských společenství

Hradec Králové 25. - 26. 10.

Ve dnech 25. - 26. 2012 se v Hradci Králové uskuteční již šestý ročník celostátního setkání animátorů, kteří se věnují doprovázení seniorských společenství ve farnostech. Těmito animátory se stále častěji stávají i katecheti, kteří dříve pracovali s dětmi. Podrobný program je uveden v příloze. Uzávěrka přihlášek je 12. 10. 2012.

Ke stažení: CSAS 2012 podrobnosti k programu a přihlášce, 29 kB

09.10.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

"Bible a my"

20. ročník iniciativy Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici

V měsících září a říjen probíhají školní kola soutěže, ve kterých si žáci ověřují svoji znalost a porozumění Bibli ve vybraných tématech. Pokud se chcete přidat, informujte se na www.bibleamy.cz. Podrobnosti jsou též uveřejněny v připojeném dokumentu.

Ke stažení: Základní informace o projektu "Bible a my", 16 kB

20.05.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Biřmování - jeho teologická východiska a podněty k organizaci přípravy

Biřmování - jeho teologická východiska a podněty k organizaci přípravy

Vyšlo druhé číslo ročníku 2012

Druhé číslo letošního ročníku bylo vydáno 15. května 2012. Jeho obsah si můžete prostudovat v rubrice Archiv, kde je uveden seznam článků, jejich anotace a krátké shrnutí. Časopis si můžete objednat prostřednictvím rubriky Předplatné. Celý článek ...

10.03.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
detail z obrazu Ježíšův křest v Bibli chudých

Příprava na obnovu křestních slibů o Velikonocích

Využijte pomůcek nabízených zdarma v rubrice "Ke stažení"

Během tří let vydávání této revue vzniklo i několik pomůcek pro různé věkové kategorie, které lze využít v době postní k přípravě na velikonoční obnovu křestních slibů. Celý článek ...

17.02.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana č. 1

Ročník 2012 věnujeme tématu Biřmování

První číslo vychází poslední únorový týden

Další ročník programu vyhlášeného Českou biskupskou konferencí k přípravě na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu má téma "Biřmování". Redakce revue Cesty katecheze k němu připravuje na rok 2012 tři čísla časopisu se společným tématem "Výchova k účasti na poslání církve". Celý článek ...

08.01.2012, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Obrázek ke 2. neděli v mezidobí B

Podněty k nedělní liturgii s dětmi

pro bohoslužbu slova k textu evangelia

Od ledna roku 2012 jsme nově zřídili rubriku "Liturgie", ve které jsou zveřejňovány překlady rubriky "Je neděle, děti!" z italského časopisu Dossier Catechista vydávaného salesiánským nakladatelstvím Elledici v Turíně. Najdete zde podněty k četbě evangelia, jeho výkladu, uvažování s dětmi o jeho poselství, námět na použití symbolu a vyprávění příběhu ze života. Naše redakce doplňuje text malým podnětem pro naše prostředí.

Rubrika je určena pro přípravu nedělní promluvy pro děti nebo pro animátory, kteří konají s dětmi při bohoslužbě slova krátkou katechezi.

Text je doplněn obrázkem od Guerinna Pery, SDB. Přivítáme vaše ohlasy na tuto rubriku.

22.12.2011, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Vánoční přání a dárek do nového roku

Vánoční přání a dárek do nového roku

Pokojné prožití vánočních svátků přeje svým čtenářům a návštěvníkům těchto stránek redakce revue Cesty katecheze.

Ať jsou vaše životní cesty v novém roce vedeny důvěrou v Boží přítomnost a milosrdenství a vaše naděje ať je posilou lidem kolem vás.

Celý článek ...
02.11.2011, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Třetí ročník jsme uzavřeli tématem

Třetí ročník jsme uzavřeli tématem "Církev"

Koncem října vyšlo třetí číslo třetího ročníku, kterým jsme uzavřeli téma roku inspirované pastoračním programem ČBK k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Připomínáme, že v rubrice Archiv si můžete přečíst obsah všech tří čísel letošního ročníku spolu s anotacemi článků v českém jazyce a se stručným shrnutím obsahu článků zpravidla v anglickém jazyce. Celý článek ...

04.06.2011, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana druhého čísla

Vyšlo druhé číslo na téma "Písmo svaté v katechezi"

Boží slovo je hlavním pramenem katecheze

Křesťan, jenž byl přijat do společenství s Bohem a s církví na základě svého křtu, má být v církvi také uveden do naslouchání, četby a porozumění textům Písma svatého, neboť skrze ně k nám mluví Bůh. Navzdory této skutečnosti se v různých katechezích setkáváme spíše s vysvětlováním různých pravd víry nejrůznějšími způsoby, než s vytvářením prostoru pro setkání s Božím slovem. Články tohoto čísla dávají nahlédnout do historie katecheze a jejímu vztahu k Božímu slovu vyjádřenému lidskými slovy v Bibli a dále se zabývají různými způsoby, jak umožnit účastníkům katecheze setkat se s Božím oslovením. Číslo vyšlo 2. června 2011. Celý článek ...

22.04.2011, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Velikonoce 2011

Velikonoce 2011

Vážení čtenáři a hosté našich stránek!
Přejeme Vám radostné prožití Velikonoc, které Vám dá novou naději a otevře nové obzory života s Bohem.
Za redakční tým
Marie Zimmermannová, šéfredaktorka

19.02.2011, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní stránka prvního čísla

První číslo 2011 na téma KŘEST

Vyjde na konci února

Třetí ročník revue Cesty katecheze je inspirován programem pastorační přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tuto přípravu vyhlásili biskupové Čech a Moravy s cílem přispět k obnově života z víry věřících. Jednotlivé roky přípravy jsou věnovány četbě Písma svatého zvláště ve společenstvích a svátostem křesťanské iniciace. Celý článek ...

29.12.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Cesty katecheze rozšiřují svoji činnost

Cesty katecheze rozšiřují svoji činnost

Informace o občanském sdružení a o předplatném na rok 2011

V současné době probíhá proces zakládání občanského sdružení s názvem "Cesty katecheze", které bude zabezpečovat ekonomické zajištění vydávání revue Cesty katecheze a zároveň nabídne sdružování pro kněze, pastorační asistenty, katechety a animátory společenství, kteří se systematicky nebo příležitostně věnují evangelizaci, jejíž součástí je též katechetická a výchovná činnost. Účelem sdružení má být vzájemný dialog, výměna zkušeností, další vzdělávání a poskytování podnětů k přípravě nových katechetických materiálů, které budou vycházet z principů pokoncilní obnovy katecheze a náboženské výchovy, prezentovaných v časopise. Celý článek ...

22.11.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Trvalá výchova víry

Trvalá výchova víry

Bylo vydáno 4. číslo letošního ročníku

Čtvrté číslo revue Cesty katecheze je věnováno tématu „Trvalá výchova víry“. Týká se poslední etapy procesu výchovy víry, kterým může katecheze napomoci člověku k „dospělé víře“. Celý článek ...

20.08.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana 3. čísla roku 2010

Mystagogie

Obsah třetího čísla ročníku 2010

Třetí číslo letošního ročníku je věnováno tématu, o které se v naší pastoraci příliš nehovoří. Mystagogické období následuje zpravidla po přijetí iniciačních svátostí a časově spadá do velikonoční doby. Tématika mystagogie je dnes aktuální i pro pokřtěné věřící, kteří nebyli uvedeni do tajemství naší víry a do slavení liturgie.
Celý článek ...

22.04.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Druhé číslo na téma KATECHUMENÁT již vyšlo

Druhé číslo na téma KATECHUMENÁT již vyšlo

Aktuálnější než se na první pohled zdá

Téma "katechumenát" si pravděpodobně většina lidí zcela správně spojuje s novými zájemci o křest a účast na životě církve. Méně známá je však skutečnost, že pro katechety katechumenát představuje také vzor každé katecheze. V rubrice Archiv je uveden obsah čísla včetně anotací článků a pomůcek ke stažení. Editorial, Slovo biskupa a slovníček odborných výrazů najdete v plném znění. Celý článek ...

29.01.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
náhled titulní strany č. 1/2010

Vyšlo první číslo ročníku 2010

Druhý ročník začínáme První evangelizací

Články prvního čísla uvádějí do problematiky prvního hlásání církve v podmínkách současné společnosti. Tématika se týká též dospělých i dětí, kteří byli uvedeni do života církve, ale nebyli evangelizováni - jejich víra obvykle není založena na osobním vztahu k Bohu. Celý článek ...

29.01.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

První ročník revue si můžete přečíst na webu

Uveřejnili jsme plné texty prvního ročníku v rubrice Archiv

V rubrice Archiv jsou uveřejněny plné texty jednotlivých článků prvního ročníku revue Cesty katecheze. Ke každému článku jsou přiřazeny všechny soubory s pomůckami, které se k článku vztahují. Tištěná čísla prvního ročníku jsou již rozebrána.

22.12.2009, autor: Redakce, kategorie: Aktuality
Aby nám bylo dobře ve společenství s Bohem

Aby nám bylo dobře ve společenství s Bohem

Vánoční a novoroční přání

Bůh nás mnoha nejrozličnějšími způsoby zve a uschopňuje k tomu, abychom svůj život prožívali ve společenství s Ním. Ve společenství jeho Lásky. Vánoce a naše novoroční přání nám to velmi intenzivně připomínají. Přejeme jménem redakce revue Cesty katecheze nám všem, aby nám bylo v této naději i jistotě o Vánocích i po celý rok 2010 dobře a naše srdce byla naplněna dobrem a pokojem.

26.10.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Svatá Anežka Česká ve výuce a v katechezi

Svatá Anežka Česká ve výuce a v katechezi

Scénáře pro výuku ve školách, pro výuku náboženství a pro katechezi dětí i dospělých

Ve čtvrtém čísle revue na téma "Boží království" jsme uveřejnili na straně 24 článek s podněty k pojetí poselství života svatých ve výuce náboženství a v katechezi a na straně 2 obraz a otázky k životu svaté Anežky České. Oba materiály doplňujeme řadou pomůcek pro výuku i pro katechezi pro různé skupiny adresátů. Celý článek ...

25.09.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulni strana 4. čísla

Čtvrté číslo na téma Boží království vyjde v polovině října

Čtvrtým číslem uzavřeme téma letošního roku "Objevujeme Boží lásku". Redakce si spolu se členy redakční rady kladla za cíl představit témata, která patří k jádru Ježíšova učení a tím osvětlují smysl křesťanství. Celý článek ...

25.09.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Informace pro nové předplatitele

pro zájemce o ročník 2009

Vítáme nové zájemce o předplatné revue Cesty katecheze a upřesňujeme způsob distribuce starších čísel. Celý článek ...

25.09.2009, autor: redakce, kategorie: Aktuality
Ikona Vzkříšení

Společným tématem ročníku 2010 bude VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ

Informace pro zájemce o předplatné na rok 2010

Velikonoční tajemství je jádrem a středem naší křesťanské víry. K němu vše v církvi směřuje a také z něj vychází. V ročníku 2010 se z této perspektivy zaměříme na různé adresáty naší katechetické činnosti, a to od první evangelizace, přes křesťanskou iniciaci a mystagogii až po trvalou výchovu ve víře. Celý článek ...

15.07.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Pomůcky ke stažení

Pomůcky ke stažení

Doplnění pomůcek ke 2. a 3. číslu CK

Tištěná verze revue Cesty katecheze nabízí především články, které uvádějí do problematiky a nabízejí různé podněty k jejímu zpracování v katechezi a ve výuce náboženství. Podrobnější informace, obrazový materiál a pracovní listy nabízíme ke stažení na těchto internetových stránkách. Dnes jsme zveřejnili poslední chybějící pomůcky ke druhému číslu na téma "Bůh s námi" a převážnou většinu pomůcek ke třetímu číslu na téma "Boží plán spásy". Celý článek ...

04.07.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní strana třetího čísla

Vychází třetí číslo na téma Boží plán spásy

7. července bude rozesláno třetí číslo revue Cesty katecheze, které nabízí několik možných úhlů pohledu na jedno ze základních témat katecheze. Celý článek ...

22.05.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Ježíš a Samaritánka o živé vodě

Pomozte nám nabídnout Cesty katecheze

Text pro periodika určená spolupracovníkům v pastoraci

Tento text je určen správcům internetových stránek, tištěných zpravodajů a dalších periodik k otištění, nebo k umístění jako zprávy na internetových stránkách. Redakce prosí o jeho zveřejnění tam, kde může oslovit lidi, kteří pomáhají v pastoraci, nebo mají hlubší zájem o prožívání víry. Mnozí se podílejí na organizování různých aktivit, které mají i katechetický rozměr. Články uveřejňované v revue jim mohou pomoci objevit nové možnosti katecheze a poskytnout i řadu námětů. Časopis je v tomto smyslu nadčasový a použitelný po několik let. Celý článek ...

28.04.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní stránka s fotografií svatostánku z Arcibiskupského semináře v Olomouci. Foto: A. Forbelský

Právě vyšlo druhé číslo na téma Bůh s námi

Druhé číslo revue Cesty katecheze má společné téma "Bůh s námi". Zabývá se Boží přítomností v Písmu svatém, ve službě slova a ve společenství. Jednotlivé příspěvky zvou čtenáře k hlubšímu zamyšlení, jakým způsobem můžeme vnímat přítomnost Pána v našich životech a jak tyto skutečnosti nabídnout katechizovaným. Více informací o jednotlivých článcích se dozvíte v rubrice Archiv.

08.04.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Titulní stránka druhého čísla

Do druhého čísla připravujeme

Druhé číslo revue Cesty katecheze má společné téma "Bůh s námi". Jednotlivé příspěvky zvou čtenáře k hlubšímu zamyšlení, jakým způsobem můžeme vnímat přítomnost Pána v našich životech a jak tyto skutečnosti nabídnout katechizovaným. Více informací o jednotlivých článcích se dozvíte v rubrice Archiv.

08.04.2009, autor: redakce, kategorie: Aktuality

Prosba předplatitelům

Vážení zájemci o revue Cesty katecheze!
Velmi nás těší Váš zájem o tento profesní časopis. Prosíme Vás, abyste při úhradě předplatného uváděli jak na složence, tak při převodu z účtu, specifický a variabilní symbol, které nám umožní Vaši platbu identifikovat. Celý článek ...

02.03.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality
Pomůcky k prvnímu číslu časopisu

Pomůcky k prvnímu číslu časopisu

Jako bonus k tištěné verzi časopisu nabízí redakce některé texty, obrázky a obrazové prezentace v Power pointu, které si můžete stáhnout z našich stránek. Celý článek ...

20.02.2009, autor: redakce, kategorie: Aktuality
Obálka prvního čísla

První číslo časopisu je již v distribuci

Kněží, katecheti a učitelé náboženství všech českých a moravských diecézí obdrží v nejbližších dnech první číslo nového profesního časopisu Cesty katecheze. Časopis budou distribuovat diecézní katechetická centra zdarma. Celý článek ...


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011