Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

22.04.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Druhé číslo na téma KATECHUMENÁT již vyšlo

Aktuálnější než se na první pohled zdá
ilustrace - krest je uzavrenim smlouvy s Hospodinem

Katechumenát je starobylou institucí církve určenou k uvádění dospělých lidí do křesťanského života v církvi. Uplatňuje se zejména ve společnosti, kterou nelze považovat za křesťanskou. Vznikl v dobách prvotní církve a byl obnoven v plném rozsahu Druhým vatikánským koncilem. Aktuální pojetí katechumenátu v našich podmínkách představuje Aleš OPATRNÝ. Biskup Václav MALÝ a Helena JOHNOVÁ svědčí o své zkušenosti s katechumenátem. Martin SEDLOŇ téma doplňuje pohledem na těžkosti, které mohou doprovázet nově obrácené křesťany při začleňování do společenství církve vzhledem ke spiritualitě, která je jim blízká. Sociolog Martin VÁVRA přibližuje hodnotové prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a ve kterém by měli křesťané být "solí" země.

Katechumenát je také vzorem každé katecheze, a to zvláště těch, kteří byli pokřtěni, uvedeni do života církve, avšak nebyli evangelizování. Jejich vztah k Bohu se nestal osobním a církev jim není společenstvím či domovem, kde by na sebe vzali díl zodpovědnosti a služby. Těmto křesťanům by měla být nabídnuta iniciační katecheze, která je uvede do vztahu s Bohem. Vhodnou příležitostí jsou zvláště tzv. "přípravy ke svátostem", a to k biřmování a prvnímu svatému přijímání. O inspiraci katecheze katechumenátem pojednává resumé článku André FOSSIONA. Téma je doplněno příspěvky - podněty pro praxi: Petr CHALUPA pojednává o uvádění dětí do četby Bible, Lenka JEŘÁBKOVÁ se věnuje Vyznání víry v katechezi a Marie ZIMMERMANNOVÁ uvedení svátosti křtu do souvislosti s biřmováním v katechezi připravující mladé lidi ke slavení této svátosti. Doplňkem k tématu je SLOVNÍČEK odborných výrazů souvisejících s křesťanskou iniciací a druhá část cyklu Symboly v katechezi, ve které Radek MARTINEK představuje prvokřesťanské symboly víry v záchranu Boží.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011