Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

22.05.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Pomozte nám nabídnout Cesty katecheze

Text pro periodika určená spolupracovníkům v pastoraci
Emauzští učedníci

V únoru 2009 začal vycházet nový profesní časopis s názvem "Cesty katecheze", vydávaný ČBK, jehož hlavním posláním je poskytovat nové pohledy a možnosti katecheze, která dnes plní úkoly v různých etapách víry člověka. Jedná se o tzv. první evangelizaci (hlásání evangelia s cílem probudit zájem o víru), iniciační katechezi (doprovázení procesem zakořeňování ve víře a proměny života podle ní) a trvalou katechezi (doprovázení na "hloubku" ve vztahu k Bohu, kdy se člověk učí odevzdávat mu svůj život a je ochoten sloužit druhým, objevovat a naplňovat své povolání a přijmout spoluzodpovědnost za poslání církve).
Katecheze patří k hlavním úkolům biskupské služby, významnou měrou se na ní podílejí kněží a katecheti, ale také další spolupracovníci jak ve farnostech, tak ve specifických oblastech pastorace (působení mezi mládeží, studenty, seniory, klienty charitních zařízení, programy pro rodiny apod.).
Časopis může zájemcům, kteří se na uvedených činnostech církve podílejí, nabídnout objasnění mnohých otázek a témat, poskytnout nové podněty ke skutečnostem, které nás nutí k přemýšlení, a v neposlední řadě poskytnout scénáře katechetických programů, které lze použít pro různé skupiny adresátů. K těmto scénářům nabízí i řadu především obrazových pomůcek prostřednictvím internetových stránek www.cestykatecheze.cz.
První ročník časopisu je věnován čtyřem výrazným formám Boží lásky, a to proto, že hlásáním Boží lásky začíná každá evangelizace i obnova vztahu k Bohu. Druhý ročník (2010) bude zaměřen na hlavní tajemství a poselství naší víry: na velikonoční tajemství a vše, co s ním souvisí. Časopis své čtenáře postupně provede jednotlivými etapami přijetí a rozvíjení víry a nabídne různé přístupy a postupy v katechezi.
Podrobné informace i možnost přihlášení časopisu nabízejí internetové stránky www.cestykatecheze.cz.
Kontakt na redakci: Arcibiskupství olomoucké, redakce časopisu Cesty katecheze, Centrum pro katechezi, Biskupské nám. 2, Olomouc 771 01, tel.: 739 344 194, 587 405 241, e-mail: redakce@cestykatecheze.cz.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011