Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

26.10.2009, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Svatá Anežka Česká ve výuce a v katechezi

Scénáře pro výuku ve školách, pro výuku náboženství a pro katechezi dětí i dospělých
Vitráž z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové

V rubrice Ke stažení najdete text PRŮVODCE PRO UČITELE, který je zpracován podle odborné literatury a obsahuje kapitoly věnující se historickým okolnostem Anežčina života, legendám a procesu svatořečení.

Scénáře pro výuku mladších a starších žáků jsou určeny pro výuku náboženství, ale také jako doplněk výuky ve školách pro děti s jakýmkoliv vztahem k víře a církvi.

Program pro mladší děti je postaven na myšlence NENÍ PRINCEZNA JAKO PRINCEZNA a svým zaměřením patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Řeší otázku postavení člověka ve společnosti na základě svého původu.

Program pro starší žáky je nazván JÍT ZA SVÝM CÍLEM. Pracuje s představami žáků o jejich budoucnosti, o způsobu života, který preferují.

Program ODPOVĚDĚT NA VÝZVY DOBY se věnuje významu Anežčina odkazu jako výzvy zajímat se o společenské dění a svým způsobem života na něj reagovat. Podněty jsou určeny pro katechezi s mladými a s dospělými lidmi.

Program BÝT BRATREM ČI SESTROU je inspirován postojem sv. Františka, sv. Kláry a sv. Anežky a jejich následovníkům k nejchudším lidem. Nestali se chudými pro chudobu samu, ale aby se stali podobnými Ježíši Kristu v jeho vztahu k lidem a dali jim zakusit jeho bezpodmínečnou lásku. Program je určen ke katechezi dětí.

Ke každému z programů nabízíme i několik pomůcek, které lze využít i k vlastním katechetickým či naukovým programům.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011