Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2010/4: Trvalá výchova víry

Editorial

Vážení čtenáři!

Trvalá výchova víry je poslední etapou procesu „stávání se křesťanem“ a „zrání křesťanského bytí“, do kterého jsme byli uvedeni L. Dřímalem v článku Cesty k velikonočnímu tajemství v prvním čísle tohoto ročníku. Shrnutí hlavních myšlenek k našemu tématu ve Všeobecném direktoriu pro katechezi (dále VDK) uvádíme v samostatném článku.

Oblast trvalé výchovy víry je poměrně obsáhlá a týká se především formace katechetů samých. V tomto čísle jsme se zaměřili na tři klíčová témata: zrání víry, způsobilost ke katechetické službě a na formy katecheze. Článkům k těmto tématům předchází slovo Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, nově ustanoveného předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK. Dále stručně představujeme cíle a přínosy ze dvou odborných setkání věnovaných Božímu slovu v katechezi a farní katechezi na Slovensku.

Profesor Enzo BIEMMI se zabývá „dospělostí“ víry vzhledem k naplňování poslání církve uvnitř sebe samé a vzhledem k okolní společnosti. V rozhovoru s profesorem Zbigniewem FORMELLOU se věnujeme zralosti víry z psychologického hlediska. Kompetencím či vybavenosti katechety k jeho službě se věnuje belgický katechetik André FOSSION. Formy neboli modely katecheze jsme předložili k diskusi pracovníkům diecézních katechetických center a členům redakční rady této revue. Východiskem pro diskusi se stala přednáška amerického teologa a kardinála Avery Roberta DULLESE.

Neodmyslitelnou součástí katecheze zvláště pro ty, kdo pravidelně slaví svátosti, je liturgická výchova. Vojtěch KOHUT se věnuje souvislostem mezi liturgií a modlitbou a Martina ORLOVSKÁ liturgické výchově dětí.

Čtvrtou část seriálu o symbolech v katechezi připravil Jan ŠLÉGR o předobrazech eucharistie ve Starém zákoně.

Marie Zimmermannová
 

Editorial


Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Rozhovor


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011